Fiscales
Valikko

 


Uutiskirje 22.5.2012

Ennakkoratkaisu yhtiön ja keskinäisen kiinteistöyhtiön välisen lainan korosta

Keskusverolautakunta on 28.3.2012 antanut ennakkoratkaisun 21/2012 koskien yhtiön keskinäiselle kiinteistöyhtiölle antaman lainan korkoa. Hakijayhtiö omisti keskinäisenä kiinteistöyhtiönä toimivan X Kiinteistö Oy:n osakekannan. Yhtiö oli antanut X Kiinteistö Oy:lle korollisen lainan, joka aiottiin muuttaa korottomaksi.

Tuloverolain 53 §:n 2 kohdasta ilmenevän periaatteen mukaan veronalaista etua ei muodostu siitä, että keskinäisen kiinteistöyhtiön osakkaaltaan perimä vastike alittaa käyvän vuokran. Tämän periaatteen ei kuitenkaan katsottu koskevan muita keskinäisen kiinteistöyhtiön ja sen osakkaan välisiä liiketoimia. Näin ollen hakemuksessa tarkoitettuun korottomaan lainaan sovellettiin verotusmenettelystä annetun lain 31 §:n 1 momentin säännöstä, jonka perusteella hakijayhtiön tuloon tuli lisätä määrä, joka olisi kertynyt velkaehtojen vastatessa sitä, mitä toisistaan riippumattomien osapuolten välillä olisi sovittu. Ennakkoratkaisu vuosille 2012 ja 2013.

Laki verotusmenettelystä 31 § 1 mom (ei lainvoimainen).

Ennakkoratkaisu emoyhtiön luovuttamien osakkeiden luonteesta verotuksessa

Keskusverolautakunta on 28.3.2012 antanut ennakkoratkaisun 19/2012 koskien emoyhtiön luovuttamien osakkeiden luonnetta verotuksessa. Ratkaisussa osakkeet katsottiin käyttöomaisuusosakkeiksi.

A Oy toimi viestintäalan konsernin emoyhtiönä. Yhtiöllä oli kymmeniä tuhansia osakkaita, suurin osakkeenomistaja omisti alle seitsemän prosenttia yhtiön osakkeista. A Oy:llä oli neljä tytäryhtiötä ja yhtiö omisti osuudet viidestä osakkuusyhtiöstä. A Oy oli siirtänyt vuonna 2007 operatiivisen toimintansa B Oy:öön, jonka osakkeista se omisti noin 30 prosenttia. A Oy oli B Oy:n suurin osakkeenomistaja.

A Oy:n palveluksessa oli kaksi henkilöä, toimitusjohtaja ja talouspäällikkö, jotka olivat osallistuneet B Oy:n päätöksentekoon hallituksen jäseninä. A Oy:n toimitusjohtaja oli B Oy:n hallituksen puheenjohtaja.

A Oy:n tytäryhtiöistä C Oy tuotti B Oy:lle tämän yleisölle tarjoamia palveluita. Suunnittelu-, tutkimus sekä kehityspalveluita tarjoavan tytäryhtiön D Oy:n liikevaihdosta noin 30 prosenttia koostui B Oy:lle myydyistä palveluista. A Oy vuokrasi B Oy:lle neljää omistamaansa toimialakiinteistöä.

Kun otettiin huomioon A Oy:n tytär- ja osakkuusyhtiöiden edellä esitetyllä tavalla muodostama viestintäalan yrityskokonaisuus, oli B Oy:n osakkeita näissä olosuhteissa pidettävä A Oy:n pysyvässä käytössä olevana käyttöomaisuutena.

A Oy:n luovuttaessa B Oy:n osakkeita luovutushinta oli elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 §:n ja 6 b §:n mukaisesti verovapaata tuloa edellyttäen, että luovutettavat osakkeet kuuluivat vähintään vuoden ajan omistettuihin osakkeisiin. Ennakkoratkaisu vuosille 2012 ja 2013.

Laki elinkeinotoiminnan verottamisesta 6 § 1 mom 1 kohta, 6b § ja 12 § (lainvoimainen).