Fiscales
Valikko

 


Uutiskirje 12.5.2012

YRITTÄJÄ, VARAUDU VEROTARKASTUKSEEN!

Verotarkastus on jälkikäteisvalvontaa verotuksen oikeellisuudesta ja kirjanpidon luotettavuudesta. Verotarkastuksella veroviranomainen varmistaa, että yritys on verotuksen toimittamiseksi ja maksuvelvollisuutensa täyttämiseksi antanut riittävät ja oikeat tiedot. Tietojen on pitänyt perustua asianmukaisesti ja ammattitaidolla laadittuun ja dokumentoituun kirjanpitoon ja tilinpäätökseen. Tässä käytännön ohjeita verotarkastukseen:

Aineiston kerääminen ja tarkastukseen valmistautuminen

 • Varmista, että tarkastettava aineisto on kaikilta osin asiamukainen selventävine ja verohallinnon edellyttämin merkinnöin

 • Tarkista, että pöytäkirjat, tilintarkastajien raportit, sopimukset, kauppakirjat jne. ovat asianmukaisesti arkistoituna ja helposti löydettävissä

 • Sovi asianmukaisesta tarkastustilasta

 • Järjestä yksi ammattitaitoinen verotuksen vastuuhenkilö koordinoimaan verotarkastus puolestasi

 • Sovi tarkastuksessa mukana olevat henkilöt (kirjanpitäjä, palkanlaskija jne.)

 • Tiedota verotarkastuksesta henkilöstölle


Alkukeskustelu

 • Ota tilaisuuteen mukaan yrityksen taloudesta/verotuksesta vastaava henkilö ja yksi ulkopuolinen verotuksen asiantuntija

 • Valmistaudu esittelemään liiketoimintasi; liiketoiminnan laatu, laajuus, erityispiirteet, konsernisuhteet ja intressiyritykset, omistussuhteet ja niihin liittyneet järjestelyt, poikkeukselliset liiketapahtumat tarkastusajanjakson aikana, verotuksen ennakkotietohakemukset

 • Esitä kuvaus yrityksen laskentajärjestelmästä, selvitä tarkastettavan aineiston laatu, laajuus ja sijainti


Varsinainen tarkastus

 • Varmista, että paikalla on koko ajan henkilö, joka pystyy antamaan luotettavaa tietoja ja ottamaan lisäselvityspyynnöt vastaan

 • Älä anna mutu-vastauksia

 • Valmistele vastaukset verotuksen asiantuntijan kanssa

 • Varaudu kiertokäyntiin toimitiloissa

 • Varaudu henkilökunnan haastatteluun

 • Toimi asiallisesti ja pysy sovitussa aikataulussa

 • Normaali vieraanvaraisuus on sallittua


Verotusasioiden selvittäminen ja ohjeiden antaminen

 • Pääasiallisesti sen osapuolen, jolla on siihen paremmat edellytykset, on esitettävä asiasta selvitystä

 • Tarkoituksena on selvittää asiat mahdollisimman yksityiskohtaisesti jo tarkastuksen kuluessa

 • Selvitykset annetaan pääasiallisesti suullisesti

 • Verovelvollinen voi joutua antamaan myös kirjallisia selvityksiä

 • Dokumentoi luotettavalla tavalla kaikki keskustelut verotarkastajien kanssa sekä heille annettu materiaali

 • Pyydä tarvittaessa mahdollisuus antaa lisäselvityksiä ennen alustavaa verotarkastuskertomusta

 • Pyydä kirjallista ohjeistusta tarpeen mukaan


Loppukeskustelu

 • Tarkastushavaintojen käsittely sekä niiden kommentointi

 • Varmista, että verotarkastajat kertovat kaikista merkittävistä havainnoistaan mahdollisimman yksityiskohtaisesti sekä perustelunsa mahdollisista verotusesityksistään

 • Selvitä tarkastuksen jatkotoimet ja niiden arvioitu aikataulu

 • Ota loppukeskusteluun aina mukaan verotuksen asiantuntija


Alustava ja lopullinen verotarkastuskertomus ja verovelvollisen vastineet

 • Verotarkastaja kertoo tarkastushavaintonsa verovelvollisen kuulemista varten

 • Lisäaikaa vastineen antamiseen kannattaa tarvittaessa aina pyytää

 • Suhtaudu jo alustavan tarkastuskertomuksen sisältöön vakavasti

 • Tuo faktat selvästi esille ja näytä ne toteen

 • Panosta epäselvien, tulkinnanvaraisten ja merkittävien asioiden selvittämiseen

 • Myönnä täysin kiistattomat tarkastushavainnot tehtyinä virheinä

 • Tee oikeudelliset seikat selviksi perusteellisesti=>valmistaudutaan jo mahdolliseen verotuksen muutoksenhakuprosessiin

 • Mahdollisuus myös suulliseen käsittelyyn verotarkastajien ja heidän esimiehiensä kanssa

 • Käytä aina verotuksen asiantuntijaa vastineen laatimisessa