Fiscales
Valikko

 


Uutiskirje 7.1.2012

Elinkeinoverotuksen asiantuntijatyöryhmä | Valtiovarainministeriö on 20.12.2011 asettanut työryhmän toimikaudelle 01.01.2012-31.03.2013

Pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelmassa todetaan, että elinkeinoverotusta uudistetaan kilpailukyvyn ja veropohjan turvaamiseksi vaalikauden alussa tehtävän erillisen selvityksen perusteella. Tätä selvitystä varten asetettiin elinkeinoverotuksen työryhmä, jonka puheenjohtajana toimii Lasse Arvela.

Hallitusohjelma sisältää lukuisia elinkeinoverotusta koskevia selvityshankkeita. Osa niistä on erillisiä ja mahdollisesti vaihtoehtoisia verotukia ja niitä koskevat selvitykset valmistellaan erikseen. Tällaisia ovat T&K – vähennyksen toteuttamismahdollisuuksien ja tuotannollisten investointien korotettujen poistojen jatkotarpeen selvittäminen.

Osa hallitusohjelmassa mainituista kysymyksistä on luonteeltaan rakenteellisia tai muuten sellaisia, että niiden toteuttaminen vaatii erityistä asiantuntemusta ja harkintakykyä. Sellaisia ovat veropohjan turvaamiseen ja kansainväliseen voitonsiirtoon liittyvät kysymykset, joita hallitusohjelmassa edustaa muun muassa korkovähennysoikeuden rajoittaminen. Konserniverotuksen uudistaminen on toinen vaativa uudistushanke, jolla on niin ikään merkittävä kansainvälisvero-oikeudellinen ja myös EU-oikeudellinen ulottuvuus. Hallitusohjelmassa mainitaan lisäksi selvityskohteina tulolähdejaon poistamisen mahdollisuudet ja yritysten tappiontasausjärjestelmän laajentaminen. Nämä kysymykset kuuluvat työryhmän tehtäviin.

Työryhmässä esille nousevat kysymykset voivat liittyä myös Suomen verotusvallasta poistumista koskevaan sääntelytarpeeseen, yritysverotuksen kotipaikkasääntelyyn tai yritysjärjestelysäännösten toimivuuteen.