Fiscales
Valikko

 


Uutiskirje 11.1.2013

Hakemusasioihin muutoksia – tuloverotuksen ennakkoratkaisu mahdolliseksi

Hakemusasiat on keskitetty Verohallinnossa vuoden 2013 alusta siten, että tuloverotuksen ennakkotiedot muuttuvat ennakkoratkaisuiksi. Ne ovat sitovia päätöksiä siitä, miten Verohallinto tulee menettelemään verotusta toimittaessaan yksittäisessä veroasiassa. Muutokset koskevat sekä henkilöasiakkaita että yritys- ja yhteisöasiakkaita.

Keskittäminen tarkoittaa mm. sitä, että jatkossa ennakkoratkaisu- ja poikkeuslupahakemuksia voidaan käsitellä missä tahansa vero- tai yritystoimistossa. Pääsääntöisesti yhteisöasiakkaiden hakemukset käsitellään kuitenkin jatkossakin yritysverotoimistoissa ja henkilöasiakkaiden ja yhtymien hakemukset verotoimistoissa.

Ennakkoratkaisu- ja poikkeuslupahakemuksiin on liitettävä vastedes saatelomake, johon kirjataan hakemusta koskevat yksilöintitiedot. Itse hakemus tehdään edelleen kirjallisesti ja vapaamuotoisesti. Saatelomake on yhteinen kaikkiin ennakkoratkaisuhakemuksiin: perintö- ja lahjaverotuksen, ennakkoperinnän ja muuhun kuten tuloverotuksen, arvonlisäverotuksen sekä varainsiirtoveron ennakkoratkaisuun. Myös esimerkiksi tappioiden poikkeuslupahakemuksessa käytetään samaan saatelomaketta.

Nyt jo vireillä oleva ennakkotietohakemus voidaan muuttaa ennakkoratkaisuhakemukseksi. Tällaisessa tapauksessa asiasta on kuitenkin ilmoitettava Verohallinnolle. Käytännössä tämä muutos mahdollistaa uusien säännösten soveltamisen eli esimerkiksi sen, että ennakkoratkaisupäätöksestä voi tehdä valituksen suoraan hallinto-oikeuteen. Aikaisempi ennakkotieto ei ole erikseen valituskelpoinen, vaan sitä sovellettaessa valitusmahdollisuus on olemassa vasta ennakkotiedon mukaan toimitetusta verotuksesta. Uusi menettely tuo siten merkittävästi nopeutta asian käsittelyyn.