Fiscales
Valikko

 


Uutiskirje 15.8.2014

Valtion vuoden 2015 talousarvioesityksen veroratkaisut

Viime viikolla valtiovarainministeriön julkaisemassa valtion vuoden 2015 talousarvioesityksessä on arvioitu valtion verotulojen kasvavan noin kaksi prosenttia vuoden 2014 talousarviossa ja lisätalousarviossa budjetoituihin verotuloihin nähden. Verokertymää on tarkoitus kasvattaa laajentamalla veropohjaa sekä muuttamalla veroperusteita. Valtiovarainministeriön talousarvioesitys tulee hallituksen käsiteltäväksi hallituksen budjettiriihessä 27.–28.8. samalla, kun käsitellään vuoden 2014 toinen lisätalousarvioesitys.

Kesäisestä pääministerin ja hallituksen vaihdoksesta huolimatta veropolitiikan tavoitteet ovat pysyneet samoina. Heikkoa julkisen talouden tilannetta pyritään korjaamaan vahvistamalla julkisen talouden tasapainoa toimenpiteillä, jotka siirtäisivät verotuksen painopistettä työn ja yrittämisen verotuksesta kohti talouskasvun kannalta vähemmän haitallisia ympäristö- ja terveysperusteista verotusta.

Vuonna 2015 voimaan tulevista veropoliittisista toimenpiteistä suurin vaikutus valtion verokertymään ennustetaan olevan valmisteverotuksen veronkorotuksilla. Jo aiemmin kevään budjettiriihessä sovitut sähköveron, tupakkaveron, makeisveron sekä polttoaineverojen korotukset tulevat voimaan ensi vuoden alusta. Keväällä sovittiin myös henkilö- ja pakettiautojen ajoneuvoveroa kiristettävän vuoden 2016 alusta, mutta veronkorotusta aikaistettiin ja nyt se on kirjattuna jo valtion vuoden 2015 talousarvioon.

Pääomatuloverotuksen keväällä sovittuihin vuoden 2015 alusta alkaen voimaan tuleviin korotuksiin ei enää puututtu. Pääomatulojen verotus kiristyy jälleen siten, että ylemmän verokannan tulorajaa alennetaan 30.000 euroon ja ylempi verokanta korotetaan 33 prosenttiin.

Ansiotuloverotuksen tai perintö- ja lahjaverotuksenkaan osalta kevään ja kesän aikana tehtyjä ratkaisuja ei juuri muutettu. Hallituksen tavoitteena on edelleen, että pieni- ja keskituloisten verotus ei kiristyisi vuonna 2015. Tavoitteen saavuttamiseksi mm. työtulovähennystä korotetaan pieni- ja keskituloisten sekä eläketulovähennystä eläkeläisten osalta.

Veropohjan laajentamiseen puolestaan pyritään rajoittamalla asuntolainan korkomenojen vähennyskelpoisuutta ylimääräisellä viiden prosenttiyksikön vähennyksellä vuoden 2015 alusta alkaen, minkä seurauksena asuntolainan korkomenoista voidaan vähentää 65 prosenttia nykyisen 75 prosentin sijaan ensi vuoden alusta lukien. Opintovelan korkojen verovähennysoikeus taas poistuu kokonaan. Myös työmatkavähennystä pienennetään ja omavastuuosuutta korotetaan aiemman päätöksen mukaisesti.

Edellä mainittujen veroratkaisujen lisäksi veropohjaa pyritään laajentamaan yrityksille suunnattuja verotukia poistamalla ja rajoittamalla. Myös elokuvatuottajien tuotantotuen verovapaus poistetaan ja kaivosteollisuus poistetaan alemman sähköverokannan piiristä, minkä lisäksi taksien ja muuttoautojen verotuet poistetaan ja maakaasun verotukea pienennetään.