Fiscales
Valikko

 


Uutiskirje 19.12.2012

T&K –toiminnan lisävähennys

Hallitus antoi esityksensä uudeksi laiksi tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennyksestä (T&K –lisävähennys). T&K –toiminnan lisävähennyksen tarkoituksena ja tavoitteena on kasvuun tähtäävän tuotekehityksen tukeminen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2013 ja sitä sovellettaisiin verovuosilta 2013 – 2015 toimitettavissa verotuksissa.

Tutkimus- ja kehittämistoiminnalla tarkoitetaan toimintaa, jonka varsinaisena tarkoituksena on lisätä tietoa ja käyttää tietoa uusien sovellusten löytämiseksi. Työ on luovaa ja sen tavoitteena on synnyttää oleellisesti jotain uutta.

T&K –lisävähennykseen ovat oikeutettuja kaikenkokoiset elinkeinotoimintaa harjoittavat kotimaiset osakeyhtiöt ja osuuskunnat työntekijöilleen maksamiensa tutkimus- ja kehittämistoiminnan palkkojen perusteella. Huojennukseen on oikeutettu myös rajoitetusti verovelvollisen ulkomaisen yhteisön Suomessa oleva sivuliike, joka muodostaa verotuksellisesti kiinteän toimipaikan Suomeen. Laskentaperusteessa otetaan huomioon siten vain palkat, jotka välittömästi perustuvat työhön, jota voidaan pitää tutkimus- ja kehittämistoimintana.

Elinkeinotoiminnan tulosta tehtävän lisävähennyksen määrä on 100 % yrityksen tutkimus- ja kehittämistoiminnan hankkeisiin kohdistuvista palkoista. Lisävähennyksen enimmäismäärä verovuonna on 400 000 euroa ja alaraja 15 000 euroa.

Lisävähennys tehtäisiin elinkeinoverolain mukaan lasketusta elinkeinotoiminnan tulosta riippumatta siitä, onko tulos ennen tehtyä lisävähennystä voitollinen vai tappiollinen. Tämä tarkoittaa siis sitä, että lisävähennyksen myötä elinkeinotoiminnan tulos voi myös muuttua voitollisesta tappiolliseksi. Vähentämättä jäävä määrä vähennettäisiin elinkeinotoiminnan tappiona tulevina verovuosina sitä mukaan kuin tuloa kertyy. Sen sijaan lisävähennystä ei saisi tehdä elinkeinotoiminnan tulosta, joka muodostuu konserniavustuksesta.

Lisävähennystä on vaadittava veroilmoituksella ennen ko. verovuoden verotuksen päättymistä.