Fiscales
Valikko

 


Uutiskirje 2.3.2012

Verohallinto on antanut TeliaSonera AB:n osakkeiden takaisinostoa 2011 koskevan ohjeen henkilöasiakkaalle

TeliaSonera AB teki keväällä 2011 osakkeenomistajilleen omia osakkeitaan koskevan takaisinostotarjouksen, jonka perusteella osakkeenomistajalle annettiin myyntioikeuksia, joiden perusteella hänellä oli oikeus myydä osa osakkeistaan TeliaSonera AB:lle pörssikurssia korkeampaan hintaan.

Sekä osakkeiden että myyntioikeuksien myynti verotetaan normaaliin tapaan luovutusvoiton verotusta koskevien säännösten mukaisesti.

Luovutusvoiton määrä lasketaan myyntioikeuksien luovutuksien osalta siten, että myyntioikeuksien  myyntihinnasta vähennetään hankintameno-olettaman mukainen määrä, koska myyntioikeuksilla ei ole todellista hankintamenoa. Hankintameno-olettama on 40 prosenttia myyntioikeuden myyntihinnasta, mikäli myyntioikeus saatiin vähintään 10 vuotta omistetun osakkeen perusteella. Vastaavasti hankintameno-olettama on 20 prosenttia myyntioikeuden myyntihinnasta, jos myyntioikeus saatiin alle 10 vuotta omistetun osakkeen perusteella. Edellä esitetyn perusteella myyntioikeuksien luovutuksista muodostuu verovelvolliselle aina luovutusvoitto.

Osakkeen myynnistä verovelvolliselle puolestaan muodostuu joko luovutusvoitto tai luovutustappio. Voitto tai tappio lasketaan vähentämällä osakkeen myyntihinnasta osakkeen hankintameno, joka on yleensä osakkeen ostohinta kuluineen. Voitto lasketaan vähentämällä myyntihinnasta hankintameno-olettaman mukainen määrä, jos se on suurempi kuin osakkeen todellinen hankintameno. Hankintameno-olettama on 40 prosenttia osakkeen myyntihinnasta, jos myyty osake oli omistettu vähintään 10 vuotta. Hankintameno-olettama on 20 prosenttia osakkeen myyntihinnasta, jos myyty osake oli omistettu alle 10 vuotta.

Takaisinostotarjouksen perusteella myydyn osakkeen myyntihinnasta on lisäksi pidätetty Ruotsissa 15 prosentin lähdevero. Lähdevero hyvitetään Suomen verotuksessa siltä osin kuin osakkeen myynnistä on jäänyt  voittoa ja voitosta menee veroa. Verovelvollisella voi olla myös oikeus saada  Ruotsista palautusta siellä maksetusta lähdeverosta. Palautusta on haettava Ruotsin verohallinnolta.

Myyntioikeuksien myyntihinnasta ei  ole puolestaan pidätetty Ruotsissa laisinkaan veroa.

Verohallinnon antama ohje löytyy kokonaisuudessaan tästä linkistä.

KHO: Vuokratyötä Nilsiässä tehneelle baarimestarille ei voitu maksaa verovapaita matkakustannusten korvauksia

A  työskenteli henkilöstövuokraustoimintaa harjoittavan X Oy:n palveluksessa työnantajansa asiakasyrityksissä tarjoilijana ja baarimestarina. Työnantajana toimivalla X Oy:llä oli toimitilat Jyväskylässä, jossa myös A asui.

X  Oy ei itse harjoittanut ravintolatoimintaa, eikä A työskennellyt sen toimitiloissa, vaan hän työskenteli vuokratyöntekijänä työvoimaa käyttävien asiakasyritysten (käyttäjäyritysten) toimitiloissa Jyväskylän alueella.

X  Oy solmi Y Oy:n kanssa tilaussopimuksen, jossa sovittiin, että Y Oy osti X Oy:ltä ravintolaansa tarjoilijoiden palveluita. A työskenteli sopimuksessa tarkoitettuna vuokratyöntekijänä ajalla 1.2.–20.4.2010 tarjoilijana Nilsiässä  sijaitsevassa Y Oy:n ravintolassa. Työskentely kesti siten vähemmän kuin TVL 72  a §:n 1 momentissa säädetyt kaksi vuotta.

Työpaikka sijaitsi yli 100 kilometrin päässä A:n kodista ja A yöpyi työskentelyn ajan omalla kustannuksellaan hiihtokeskuksen alueella. Työvoiman vuokrausyritys X  Oy:n ja käyttäjäyrityksen välisen sopimuksen mukaan A:n työtehtävät määritteli  tarkemmin käyttäjäyritys. Palkan työskentelyn ajalta maksoi A:lle työnantajana toimiva vuokrausyritys, joka huolehti myös työnantajavelvoitteista.

KHO  katsoi, että A:n työskennellessä Nilsiässä vuokrattuna työntekijänä hänen TVL 72  b §:ssä tarkoitettuna varsinaisena työpaikkanaan oli edellä todetuissa  olosuhteissa pidettävä Y Oy:n toimitiloja Nilsiässä. Tämän vuoksi A:n ei voitu  katsoa työskennelleen Nilsiässä TVL 72 §:n tarkoittamalla työmatkalla eikä  hänelle voitu maksaa tuolta ajalta TVL 71 §:n 1 momentissa tarkoitettuja verovapaita matkakustannusten korvauksia. (Ään. 4-1.)

KHO  2012:17