Fiscales
Valikko

 


Uutiskirje 21.3.2013

Yritys- ja osinkoverotuksen muutokset pähkinänkuoressa

Hallitus antoi tänään 21.3. verotuksen kehysriihiratkaisunsa. Olennaisimmat yritysverotuksen muutokset liittyvät yhteisöverokannan alentamiseen ja osinkoverotuksen kiristämiseen. Muutokset on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2014.

Yhteisöverokanta alenee nykyisestä 24,5 %:sta 20 %:iin. Osinkoverotusta kuitenkin kiristetään samanaikaisesti.

Listayhtiöiden osingot

Listayhtiöiden osingot ovat jatkossa kokonaan veronalaista pääomatuloa. Käytännössä tämä tarkoittaa 30 %:n verokantaa ja pääomatulojen yhteismäärän ylittäessä 50.000 euron määrän, 32 %:n verokantaa. Nykyisin verokanta on 21 % (22,4 %), kun listayhtiöiden osingoista vain 70 % on veronalaista.

Listaamattomien yhtiöiden osingot

Nykyisin listaamattomista yhtiöistä saadut osingot ovat osingonsaajalle verovapaita 9 %:n määrään asti laskettuna yhtiön nettovarallisuudesta. Tällaisia osinkoja, joista siis vain yhtiö on maksanut veron, on voinut saada vuodessa enintään 60.000 euroa. 60.000 euron ylittävältä osin osinko on verotettu 70 %:sti pääomatulona (30 % on osingonsaajalle verovapaata). Siltä osin kun osinkoa on jaettu yli 9 %:a nettovarallisuudesta, osinkoa on verotettu 70 %:sti ansiotulona (30 % on osingonsaajalle verovapaata).

Uudessa esitetyssä mallissa listaamattomista yhtiöistä ei osinko ole osingonsaajalle miltään osin verovapaata. Lisäksi jatkossa 9 %:n tuotto muuttuisi 8 %:ksi ja tältä osin veronalaisena pääomatulona verotettaisiin 25 %. Tämä tarkoittaa 7,5 %:n veroa. Tälle ei ole asetettu mitään kattoa (vrt. nykyinen 60.000 euroa). 8 %:n ylittävältä osin osinko verotetaan täydestä määrästään pääomatulona. Ansiotulo-osinkoja ei enää jatkossa näin ollen olisi.

Lopuksi

Kaikki osingot ovat jatkossa ainakin osittain veronalaisia. Listaamattomien yhtiöiden nykyinen 9 %:n tuotto alenee 8 %:iin ja 60.000 euron katto osinkoverohuojennuksille poistuu. Käytännössä katon poistuminen hyödyttää korkean nettovarallisuuden yhtiöiden omistajia. Jatkossa ei olisi enää ansiotuloina verotettavia osinkoja, joka lieventää paikoin 8 %:n tuoton ylittävien osinkojen verorasitusta, joka on jatkossa täysin kahdenkertaisen verotuksen piirissä. Yhteen kertaan verotetun osingon kokonaisverorasitus nousee nykyisestä 24,5 %:sta vähintään 26 %:iin. Lisäksi pääomatuloverotuksen progressiorajaa alennetaan 50 000 eurosta 40 000 euroon.