Fiscales
Valikko

 


Uutiskirje 23.11.2012/1

Pankkiveroehdotus lausuntokierrokselle

Pankkiveroa koskeva hallituksen esitysluonnos on lähetetty lausuntokierrokselle. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi väliaikainen pankkivero vuosille 2013 – 2015, jolloin talletuspankeilta kerättäisiin pankkiveroa valtiolle.

Veron suuruus pohjautuisi pankin vakavaraisuuslaskentaan ja sen riskipainotettujen erien määrään kunkin edeltävän kalenterivuoden lopussa. Tällaiset riskipainotetut erät muodostavat tietyn osan pankkien vakavaraisuuslaskennasta, jota valvoo Finanssivalvonta.

Pankkiveron määrä olisi kiinteä 0,125 prosenttia riskipainotettujen erien määrästä. Tarkoitus on, että veron määrä heijastelisi kunkin pankin riskiä markkinoiden vakaudelle, joten vähänriskisempien pankkien vero olisi pienempi. Vero ei kuitenkaan olisi vähennyskelpoinen erä.

Vero tulisi koskemaan suomalaisia talletuspankkeja ja jättäisi soveltamisalan ulkopuolelle ulkomaisten pankkien Suomessa toimivat sivuliikkeet. Suomalaisten pankkien ulkomaiset sivuliikkeet sen sijaan olisivat verovelvollisia. Mallia veroon on otettu Ruotsin vakausmaksusta, joka otettiin käyttöön 2009. Viime vuonna (2011) Ruotsin vakausmaksun määrä oli 0,036 % vuosittain pankin ja muun luottolaitoksen taseen mukaisista veloista vähennettynä talletussuojan piirissä olevilla talletuksilla, konsernin sisäisillä veloilla ja omalla pääomalla.

Myös muut eurooppalaiset maat ovat ottaneet käyttöönsä pankkiveron tai vakausmaksun. Saksassa vakausmaksua on käytetty vuodesta 2011 lähtien. Vakausmaksun tulee heijastaa pankin riskiä, joka lasketaan velkojen perusteella, mutta joista vähennetään talletukset ja oma pääoma.