Fiscales
Valikko

 


Uutiskirje 23.4.2013

Osinkoverotuksen kehysriihikorjaukset ja muut veromuutosehdotukset

Hallitus antoi 21.3. verotuksen kehysriihiratkaisunsa, jota korjattiin paikoin merkittävästi 4.4.2013. Korjausliike kohdistui ennen kaikkea osinkoverotukseen.

Olennaisimmat yritysverotuksen muutokset pysyivät entisellään eli yhteisöverokantaa on tarkoitus alentaa nykyisestä 24,5 %:sta 20 %:iin.

Listayhtiöiden osinkoverotus

Listayhtiöiden osingot ovat jatkossa 85 %:sti veronalaista pääomatuloa (nykyisin 70 %:sti). Verotus kiristyy siten nykyisestä 21 %:sta 25,5 %:iin ja pääomatulojen progressiorajan ylittyessä kiristys on 22,4 %:sta 27,2 %:iin. Pääomatulojen ylittäessä jatkossa 40.000 euroa, veroprosentti on 30 %:n sijaan 32 %, kun nykyisin tämä progressioraja on 50.000 euron kohdalla.

Listaamattomien yhtiöiden osinkoverotus

Nykyinen 9 %:n nettovarallisuuden tuottokerroin alenee 8 %:iin ja osinkoverotukseen tehdään rakenteellinen muutos. 8 % nettovarallisuudesta on 25 %:sti pääomatuloverotettavaa osinkoa – enintään kuitenkin 150 000 euroon asti. Ylittävältä osin osinko on 85 %:sti pääomatuloverotettavaa. Alhaisin kokonaisverorasitus nousee siten nykyisestä 24,5 %:sta 26 %:iin (26,4 %:iin). Osingonsaajan kädessä efektiivinen veroaste on jatkossa 7,5 % tai 8 % riippuen pääomatuloverojen määrästä ja sen verokannasta (30 % tai 32 %).

Listaamattomien yhtiöiden osinkoverotuksessa osakkaan kädessä nykyisin oleva 60 000 euron ns. verovapaa osinkokatto poistuu ja osingot verotetaan jatkossa aina pääomatulona. Ansiotulo-osinkoja ei enää jatkossa siten ole. Lievemmin verotettaviin osinkoihin tulee kuitenkin 150.000 euron katto.

Nettovarallisuus ja yhteenvetoesimerkki

Verokehysriihen korjauspäätös tarkoittaa muutosta myös ns. nettovarallisuusoptimiin. Nykyisin 667.000 euron osakaskohtainen nettovarallisuus on mahdollistanut enimmäismääräisen osakastason verovapaan osingon (60.000 euroa). Jatkossa keveämmin verotetun osinkomäärän raja on 150.000 euron kohdalla ja uusi nettovarallisuusoptimi on siten 1.875.000 euron kohdalla.

Esimerkiksi, jos osakkaan nettovarallisuusosuus on 1.875.000 euroa ja hän nostaa yhtiöstään osinkoa 150.000 euroa, verotetaan osakasta seuraavasti:

- 8 % x 1.875.000 euroa = 150.000 euroa. Tästä 25 % on veronalaista pääomatuloa eli 37.500 euroa, josta 30 %:n pääomatuloverokannalla vero on 11.250 euroa (eli 7,5 % ja 32 %:n verokannalla vero olisi 12.000 euroa eli 8 %).

- Kun otetaan huomioon yhtiön maksama vero, kokonaisverorasitus on jatkossa 26 % (26,4 %).

- Käytännössä uusi säännös tarkoittaa, että pari prosenttiyksikköä korkeammalla kokonaisverokannalla voi nostaa 90.000 euroa enemmän keveämmin verotettua osinkoa kuin nykyisin (60.000 à 150.000).

Muita ehdotettuja veromuutoksia

- Yritysten edustuskulujen vähennyskelpoisuus poistetaan 1.1.2014 alkaen.

- Pitkäaikaisten investointien poistot muutetaan verotuksessa hyödykekohtaiseksi.

- Hallituksen aiemmin vuosille 2013 – 2015 päättämät verokannustimet tutkimus- ja kehitystoimintaan sekä tuotannollisten investointien korotetut poisto-oikeudet perutaan vuodelta 2015.

- Myös yhteisöjen korkomenojen vähennysoikeutta rajoitetaan lisää vuodesta 2014 alkaen.