Fiscales
Valikko

 


Uutiskirje 24.6.2014

Hallitusohjelman veroratkaisut

Alkuviikosta päättyneissä hallitusneuvotteluissa päästiin yhteisymmärrykseen muiden asioiden ohella myös tulevan hallitusohjelman veroasioista. Seuraavassa ovat sovitut veroratkaisut:

Ansiotulojen verotus

Aikaisemmin kevään kehysriihessä sovittu ansiotuloverotuksen inflaatiotarkistuksen jäädytys siirretään kolmen alimman tuloluokan osalta vuoteen 2016. Inflaatiotarkistukset tehdään siis em. tuloluokkien osalta vuonna 2015 – tavoitteena on varmistaa, että pieni- ja keskituloisten verotus ei kiristy vuonna 2015.

Lisäksi verovähennysjärjestelmään valmistellaan muutoksia, joiden tarkoituksena on tukea pienituloisia lapsiperheitä. Muutosten arvioitu kustannusarvio on noin 70 miljoonaa euroa vuositasolla.

Yritysverotus

Vuoden 2014 alusta poistettu edustusmenojen 50 prosentin verovähennysoikeus palautetaan voimaan vuoden 2015 alusta alkaen. Muuten yritysverotusta ei ole tarkoitus muuttaa.

Windfall-vero

Voimalaitosveroa ei oteta käyttöön. Veron tuoton korvaamista selvitetään vaihtoehtoisella ympäristö tai kulutusverolla.

Arvonlisäverotus

Valtiovarainministeriö laatii syksyn 2014 aikana selvityksen maksuperusteiseen arvonlisäveroon siirtymisestä pienten yritysten osalta.