Fiscales
Valikko

 


Uutiskirje 3.2.2012

Vuodenvaihteen 2012 muutoksiaAnsiotulot
Inflaation ja ansiotason yleisen nousun vaikutuksen kompensoimiseksi valtion tuloveroasteikon tulorajoja nostettiin noin 3 %. Pienten palkkatulojen verotusta lievennettiin korottamalla työtulovähennystä.

Pääomatulot
Pääomaverokantaa korotettiin 28 prosentista 30 prosenttiin ja pääomatulovero muutettiin progressiiviseksi siten, että verokanta on 32 %  pääomatulojen 50 000 euroa ylittäviltä osin.
Pääomatulojen verokannan nostaminen kiristi myös avoimien yhtiöiden, kommandiittiyhtiöiden ja toiminimien verotusta, koska yrityksen  vuotuinen tuotto jaetaan omistajien ansio- ja pääomatulona verotettavaksi.

Osingot ja yhteisövero
Listaamattomista yhtiöistä nostettavan verovapaan pääomatulo-osingon enimmäismäärä alennettiin 90 000 eurosta 60 000 euroon. Yhteisöverokantaa alennettiin vuoden 2012 alusta 26 prosentista 24,5 prosenttiin.
Yhteisöveron alentaminen ja pääomatuloveron korottaminen aiheuttivat yhdessä sen, että omasta yhtiöstä nostetun voiton verotus keveni, kun taas muun sijoitustoiminnan verotus kiristyi, edellyttäen, että nostettavan pääomatulo-osingon määrä on enintään 60 000 euroa. Osakeyhtiön kautta sijoittamalla sijoituksen tuotto voidaan jatkossa saada verovapaan pääomatulo-osingon muodossa osakkaan henkilökohtaiseen käyttöön 24,5 prosentin verolla kun suoraan sijoitettaessa veroa menee 30 tai jopa 32 prosenttia.

Korkovähennys
Asuntolainan korkovähennysoikeutta rajoitettiin siten, että vuonna 2012 vähennyskelpoista on ainoastaan 85 prosenttia asuntolainan koroista.

Kotitalousvähennys ja lahjoitusvähennys
Kotitalousvähennyksen enimmäismäärää pienennettiin 3.000 eurosta 2.000 euroon. Lisäksi työosuudesta korvattava prosenttiosuus laski 60 prosentista 45 prosenttiin. Luonnollisten henkilöiden yliopistoille ja korkeakouluille suorittamat lahjoitukset (850 – 250.000 €) säilyvät vähennyskelpoisina vielä vuoden 2012.

Lähdeverotus
Rajoitetusti verovelvollisten verotuksessa huomioitiin pääomatuloverokannan ja yhteisöverokannan muutokset tekemällä vastaavat muutokset eräisiin näiden verovelvollisten saamiin tuloihin sovellettaviin verokantoihin.
Niin sanotun avainhenkilölain eli ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverosta annetun lain (1551/1995) voimassa oloa jatkettiin neljällä vuodella.

Perintö- ja lahjaverotus
Ensimmäisen veroluokan asteikkoihin lisättiin uusi neljäs porras siten, että ylin veroprosentti nousee 13 prosentista 16 prosenttiin 200 000 euroa ylittävältä pesäosuuden tai lahjan osalta.

Arvonlisäverotus
Vähintään kuukauden ajaksi tilattuihin sanoma- ja aikakauslehtiin sovellettava verokanta nousi 9 prosenttiin. Parturi- ja  kampaamopalveluihin sekä pieniin korjauspalveluihin (polkupyöriin, kenkiin, nahkatavaroihin, vaatteisiin ja liinavaatteisiin kohdistuvat korjauspalvelut) sovellettu määräaikainen alennetun arvonlisäverokannan kokeilu päättyi ja näihin palveluihin sovelletaan jatkossa yleistä 23 prosentin verokantaa.

Valmiste- ja energiaverotus
Savukkeiden, sikarien ja pikkusikarien sekä piippu- ja savuketupakan vero nousi keskimäärin 10 prosenttia. Oluen ja mietojen käymisteitse valmistettujen alkoholijuomien valmistevero nousi noin 15 prosenttia ja muiden alkoholijuomien valmistevero noin 10 prosenttia. Korotuksen vuoksi alkoholijuomien vähittäismyyntihinnat nousevat keskimäärin 4,5 prosenttia. Makeisten ja jäätelön valmistevero nousi 95 senttiin kilogrammalta ja virvoitusjuomien valmistevero 11 senttiin litralta valmista juomaa.

Vuosittain autosta maksettava ajoneuvovero jakautuu kaikilta autoilta perittävään perusveroon ja vain dieselautoilta perittävään käyttövoimaveroon. Perusveroa korotetaan 2013 lukien, mutta korotus näkyy jo vuonna 2012 verolipuilla, koska ajoneuvovero pannaan maksuun 12 kuukaudelta etukäteen. Vuotuinen perusvero nousee hiilidioksidipäätöstä riippuen 23 – 92  euroa. Aikaisempien päätösten mukaisesti dieselautojen käyttövoimaveroa alennetaan, mutta samalla korotetaan polttoaineveroa. Bensiinin veronkorotus vuodelle 2012 on 2,34 senttiä litralta. Diesel-polttoaineen veronkorotus on kaikkiaan yli 10 senttiä litralta, joten bensiinin ja dieselin litrahintojen ero jatkanee pienenemistä.

Veronumero
Rakennusalan verovalvonnan tarpeisiin on kehitetty erityinen veronumero. Veronumero on yksilöllinen tunnistenumero, jollainen pitää olla jokaisella rakennustyömaalla työskentelevällä. Numeron pitää olla näkyvillä kulkuluvassa. Verohallinto antaa veronumeron kaikille ja rakennusalalla toimivat rekisteröidään erityiseen  rekisteriin. Veronumeroa käytetään hyväksi, kun myöhemmin rakennusalalle tulee pakolliseksi kuukausittaiset ilmoitukset työmaalla työskentelevistä henkilöistä ja aliurakoitsijoista. Tarkoituksena on, että Verohallinto tietää mahdollisimman reaaliaikaisesti keitä rakennustyömailla liikkuu.

Matkakustannusten korvaukset
Henkilöauton kilometrikorvaus laski 46 sentistä/km 45 senttiin/km. Kotimaan kokopäiväraha nousi 34 eurosta 36 euroon ja ateriakorvaus 8,50 eurosta 9,00 euroon.