Fiscales
Valikko

 


Uutiskirje 5.5.2011

EU:n komission ehdotus uudesta yhtiöveropohjasta

EU:n komissio on tehnyt ehdotuksen yhteisestä järjestelmästä EU:ssa toimivien yhtiöiden veropohjan laskemiseksi. Tällä hetkellä kansainvälisesti toimivat yhtiöt joutuvat noudattamaan jopa 27 erilaista kansallista verojärjestelmää verotettavan tulonsa määrittämiseksi. Lisäksi yhtiöiden on noudatettava melko monimutkaista järjestelmää määritellessään, miten konsernin sisäiset liiketapahtumat olisi verotettava (siirtohinnoittelu) eivätkä ne pääsääntöisesti voi kuitata yhdessä jäsenvaltiossa syntyneitä tappioitaan toisessa jäsenvaltiossa saamillaan voitoilla.

Yhteinen yhdistetty veropohja (CCCTB) tarkoittaisi sitä, että yhtiöt voisivat käyttää yhtä asiointipistettä veroilmoitusta jättäessään ja laskea yhteen kaikki niille EU:ssa syntyneet voitot ja tappiot. Jäsenvaltioilla säilyisi kuitenkin oikeus vahvistaa oma yhtiöverokantansa suuruus. CCCTB olisi vapaaehtoinen järjestelmä yhtiöille.