Fiscales
Valikko

 


Uutiskirje 6.10.2011

Hallituksen ensi vuoden talousarvioesitys annettiin eduskunnalle

Tasavallan presidentti antoi keskiviikkona 5. lokakuuta eduskunnalle hallituksen esityksen valtion vuoden 2012 talousarvioksi.

Ansiotuloveroperusteisiin ehdotetaan nyt tehtäväksi 3,3 % tarkistus, kun valtiovarainministeriön ehdotuksessa tarkistus oli 2,5 %.

Vuodelle 2012 esitetty tuloveroasteikko:

Verotettava ansiotulo, euroa Vero alarajan kohdalla, euroa Vero alarajan ylittävän tulon osasta, %

16 100 - 23 900 8 6,5

23 900 - 39 100 515 17,5

39 100 - 70 300 3 175 21,5

70 300 - 9 883 30

Muuten hallituksen esitys sisältää tiedotteessamme 5.9.2011 kuvatut muutokset. Esimerkiksi yhteisöverokantaa esitetään alennettavaksi 25 prosenttiin nykyisestä 26 prosentista. Pääomatulon verokantaa esitetään nostettavaksi nykyisestä 28 prosentista 30 prosenttiin ja verotus esitetään muutettavaksi progressiiviseksi siten, että pääomatulon verokanta olisi 50.000 euroa ylittävältä osalta 32 prosenttia.

Luovutusvoiton verotus vuosina 2011 ja 2012

Koska pääomatulon verokantaa on esitetty muutettavaksi ensi vuoden alusta, tulee luovutusvoittojen verotus kiristymään. Tässä esitetyllä yksinkertaistetulla esimerkillä on pyritty osoittamaan muutoksen määrä.

Tapauksessa 1. osakkeiden hankintahinta on 2.500 € ja tapauksessa 2. osakkeiden hankintahinta on 300.000 €.

Molemmissa tapauksissa osakkeiden myyntihinta on 500.000 €.

2011 Omistus alle 10v Omistus yli 10v 1. Myyntihinta 500.000 500.000 Hankintameno-olettama 20 % 100.000 40% 200.000 Luovutusvoitto 400.000 300.000 Vero 28 % 112.000 84.000 2. Myyntihinta 500.000 500.000 Hankintameno 300.000 300.000 Luovutusvoitto 200.000 200.000 Vero 28 % 56.000 56.000 ==================================================== 2012 (Ei vahvistettu) 1. Luovutusvoitto 400.000 300.000 Vero 30 % 50.000 15.000 15.000 Vero 32 % 350.000 112.000 32% 250.000 80.000 Vero yhteensä 127.000 95.000 2. Luovutusvoitto 200.000 200.000 Vero 30 % 50.000 15.000 15.000 Vero 32 % 150.000 48.000 48.000 Vero yhteensä 63.000 63.000 Osinkoverotukseen tulevat muutokset on esitetty edellisessä asiakastiedotteessamme.

====================================================

Fiscales Oy järjestää syksyn 2011 aikana Helsingissä ja Turussa koulutustilaisuudet, joissa käydään lävitse tulevien verouudistuksen vaikutukset omistajayrittäjän ja osakeyhtiön verotuksen suunnitteluun.

Koulutustilaisuudet:

Verouudistuksen vaikutukset suunnitteluun, Syksy 2011 Varaudu verotarkastuksiin, Syksy 2011 Onnistu yrittäjänä – neuvontaa uusille yrittäjille, Kevät 2012 Siirtohinnoittelu verotuksessa, Kevät 2012

Jos olet kiinnostunut osallistumaan koulutuksiimme, ota yhteyttä p. 02- 2519000 tai erja.valtare(at)fiscales.fi.