Fiscales
Valikko

 


Uutiskirje 6.2.2011

Omistajanvaihdoksen vaikutus verotuksessa vahvistettujen tappioiden vähennysoikeuteen

Jos yli puolet yhtiön osakkeista vaihtaa omistajaa, ei verotuksessa vahvistettu tappio pääsääntöisesti ole enää vähennyskelpoinen yhtiön tuloverotuksessa. Verovelvollisen tekemästä erillisestä vaatimuksesta tappion vähennysoikeus voidaan kuitenkin saada.

Korkein hallinto-oikeus antoi loppuvuodesta 2010 ratkaisun (äänestys 3-2), jonka mukaan yhtiö sai tappiot vähentää omistusvaihdoksestaan huolimatta. Yhtiö oli tappioiden vähentämistä koskevassa hakemuksessaan selvittänyt, että se jatkaa toimintaansa ja omistajanvaihdoksille on ollut liiketaloudellisia syitä. Yhtiön asemaa markkinoilla oli mahdollista vahvistaa omistusjärjestelyjen myötä ja yhtiön toimintaa pyrittiin kehittämään, tehostamaan ja laajentamaan. Lisäksi tappioiden määrää ei ollut pidettävä vähäisenä, joten tappioiden vähentäminen oli tarpeen yhtiön toiminnan jatkumisen kannalta. Yhtiön katsottiin esittäneen, kun otettiin lisäksi huomioon, ettei asiassa ollut ilmennyt, että tappiot olisivat muodostuneet kauppatavaraksi, laissa tarkoitettuja erityisiä syitä tappioiden vähentämiseen omistajanvaihdoksista huolimatta. (KHO 2010:21).