Fiscales

 

Valikko

Palvelut

Olemme mukana suunnittelemassa yrityksen ja sen omistajien optimaalista verotusta liittyen jokapäiväiseen liiketoimintaan sekä myös liiketoiminnan käännekohdissa. Verotuksen lisäksi tärkeänä näkökulmana ovat yhtiöoikeudelliset seikat. Myös yksityishenkilöillä tulee tilanteita, joissa asiantuntijan käyttäminen on tarkoituksenmukaista. Esimerkkinä mainittakoon ulkomaiset tulot.

 

Palvelumme yritykselle

 • Veroturvakartoitus
 • Tuloverotuksen optimointi
 • Koti- ja ulkomaankaupan sekä yhteisökaupan arvonlisäverotus
 • Kansainväliset verokysymykset ja siirtohinnoittelu
 • Ennakkotietohakemukset
 • Oikaisuvaatimukset ja verovalitukset
 • Avustaminen verotarkastuksissa
 • Konsernirakenteet
 • Yhtiöoikeudellinen neuvonta
 • Osakassopimukset
 • Hyvän hallinnointitavan käyttöönotto (ns. Corporate Governance)

 

Palvelumme yrittäjälle ja omistajalle

 • Veroturvakartoitus
 • Omistusrakenteen ja yhtiömuodon suunnittelu yritystoimintaa aloitettaessa
 • Omistusjärjestelyt ja yritysrakenteen muutokset toiminnan aikana
 • Yrityksen ja yrittäjän vero-optimointi yrityksen elinkaaren aikana
 • Yritysjärjestelyt
 • Sukupolvenvaihdokset
 • Yrityskaupat ja yrityksen arvonmääritykset
 • Yrityksen ja omistajan väliset transaktiot
 • Osakassopimukset

 

Palvelumme yksityishenkilölle

 • Verosuunnittelu ja –optimointi
 • Veroilmoitusten laatiminen
 • Verotuspäätösten tarkastaminen
 • Ennakkotiedot ja muutoksenhaut
 • Lahja- ja perintöverotus
 • Kansainvälinen verotus
 • Varallisuusraportointi
 • Family Office –palvelut

 

Palvelumme yhdistykselle ja säätiölle

 • Yhdistysten ja säätiöiden tuloverotus
 • Yhdistysten ja säätiöiden arvonlisäverotus

 

Fiscales tilitoimiston tukena

 • Veroturvakartoitus
 • Muut palvelut

Ota yhteyttä

Nimi
Sähköposti
Puhelinnumero
Viesti
Kirjoita alla näkyvät merkit tekstikenttään