Fiscales

 

Valikko

Yhdistysten ja säätiöiden tuloverotus

Yleishyödyllisellä yhteisöllä, joita yhdistykset ja säätiöt pääsääntöisesti ovat, voi olla myös tuloveronalaista elinkeinotuloa, kiinteistötuloa tai henkilökohtaisen tulolähteen tuloa. Rajanveto yleishyödyllisen ja muun toiminnan välillä on usein tulkinnanvaraista. Veronsaajan taholta on tähän asiaan alettu kiinnittää viime vuosina enemmän huomiota, eikä aikaisempiin tulkintoihin voi enää välttämättä luottaa.

Yhdistysten ja säätiöiden onkin ensiarvoisen tärkeää varmistua oman toimintansa mahdollisesta veronalaisuudesta. Jälkikäteinen verotus aiheuttaa aina monia käytännön ongelmia ja taloudelliset vaikutukset voivat olla huomattavia.

Yleishyödyllisellä yhteisöllä on myös mahdollisuus hakea vapautusta verovelvollisuudesta, vaikka sillä katsottaisiin olevan elinkeinotuloa. Tämä mahdollisuus on syytä muistaa määräajan puitteissa. Lisäksi esimerkiksi liiketoiminnan yhtiöittäminen voi olla ratkaisu yhdistyksen erityyppisten toimintojen hallinnointiin.

Asiantuntijamme ovat käytettävissäsi kaikissa edellä mainituissa ja muissakin yhdistysten ja säätiöiden tuloverotukseen liittyvissä kysymyksissä.

Ota yhteyttä

Nimi
Sähköposti
Puhelinnumero
Viesti
Kirjoita alla näkyvät merkit tekstikenttään