Fiscales

 

Valikko

Ennakkoratkaisut ja muutoksenhaut

Ennakkoratkaisu on tapa selvittää veroviranomaisen kannanotto johonkin tiettyyn toimenpiteeseen jo ennen toimenpiteen toteuttamista. Näin voidaan välttyä ikäviltä jälkikäteisiltä tulkintaerimielisyyksiltä verottajan kanssa. Ennakkoratkaisu on käyttökelpoinen väline myös yksityishenkilölle, kun suunnitellaan sellaisia toimenpiteitä, joilla on olennainen taloudellinen merkitys ja verotuksen vaikutus toimenpiteeseen on tulkinnanvarainen. Ennakkoratkaisun voi saada koskien mm. tuloveroa, varainsiirtoveroa tai perintö- ja lahjaveroa.

Verotukseen on mahdollista hakea muutosta vielä säännönmukaisen verotuksen päättymisen jälkeen. Ensimmäinen muutoksenhakuaste on yleensä verotuksen oikaisulautakunta, jolle voidaan tehdä oikaisuvaatimus viiden vuoden kuluessa verotuksen päättymistä seuraavan vuoden alusta. Yksityishenkilönkin on hyvä muistaa mahdollisuus muutoksenhakuun. Esimerkiksi korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut voivat muuttaa epäselvien säännösten tulkintakäytäntöä, jolloin aikaisempienkin vuosien verotuspäätöksiin voi syntyä muutoksenhaun tarve.

Asiantuntijamme ovat käytettävissänne kaikissa ennakkoratkaisuihin tai muutoksenhakuun liittyvissä kysymyksissä.

Ota yhteyttä

Nimi
Sähköposti
Puhelinnumero
Viesti
Kirjoita alla näkyvät merkit tekstikenttään