Fiscales

 

Valikko

Sukupolvenvaihdokset

Sukupolvenvaihdos yrityksessä on pitkäkestoinen prosessi, johon vaikuttavat monet seikat. Verotus on yksi huomioon otettava tekijä, jonka sääntelyjärjestelmään sisältyy useita nimenomaan sukupolvenvaihdosta koskevia erityissäännöksiä.

Verotuksen säännökset koskevat mm. luovutusvoiton verovapautta, lahjaverotuksen huojennuksia sekä yritysvarallisuuden arvostamista. Oman osa-alueensa muodostavat sukupolvenvaihdokset joihin liittyy kansainvälisiä, rajat ylittäviä toimenpiteitä sekä maatilojen sukupolvenvaihdokset.

Verotus on kuitenkin vain yksi tekijä ja onnistunut sukupolvenvaihdos edellyttää myös osallistujien henkilökohtaisten olosuhteiden huomioon ottamista. Esimerkiksi rahoitusjärjestelyt on suunniteltava turvaamaan pitkällä tähtäyksellä järjestelyjen onnistuminen.

Asiantuntijamme ovat käytettävissäsi kaikissa sukupolvenvaihdokseen liittyvissä kysymyksissä.

Ota yhteyttä

Nimi
Sähköposti
Puhelinnumero
Viesti
Kirjoita alla näkyvät merkit tekstikenttään