Fiscales

 

Valikko

Omistusrakenteen ja yhtiömuodon suunnittelu yritystoimintaa aloitettaessa

Yritystoimintaa voidaan harjoittaa monessa eri yhtiömuodossa. Oikean yhtiömuodon valinta on yritystoimintaa aloitettaessa harkittava tarkkaan yrittäjän tai yrittäjien olosuhteet huomioon ottaen.

Yleisimmät muodot harjoittaa yritystoimintaa Suomessa ovat:

  • liikkeenharjoittaja, ammatinharjoittaja
  • avoin yhtiö
  • kommandiittiyhtiö
  • osakeyhtiö.
Yhtiömuotojen väliset erot liittyvät mm. verotukseen, hallintoon sekä yrittäjän vastuisiin yhtiön velvoitteista. Yhtiömuotoa voidaan tietyin edellytyksin muuttaa myöhemmin ja myös tämän seikan ottaminen jo alussa huomioon on tärkeää.

Jos yritystoimintaa harjoittaa useampi henkilö yhdessä, on tärkeää miettiä millä osuuksilla ja millä tavoin kukin yritystoimintaan osallistuu. Esimerkiksi sijoituksen osakeyhtiöön voi tehdä monella eri tavalla.

Asiantuntijamme ovat käytettävissäsi kaikissa yritystoiminnan aloittamiseen liittyvissä kysymyksissä.

Ota yhteyttä

Nimi
Sähköposti
Puhelinnumero
Viesti
Kirjoita alla näkyvät merkit tekstikenttään