Fiscales

 

Valikko

Yrityksen ja yrittäjän vero-optimointi yrityksen elinkaaren aikana

Yrityksen ja sen omistajan verotuksen yhteensovittaminen ja kokonaisuuden optimointi vaatii osaamista ja näkemystä; tietoa, taitoa sekä kokemusta parhaiksi havaituista toimenpiteistä; luovuutta ja kyvykkyyttä huomioida kukin yksittäistapaus verotuksen kannalta optimaalisella tavalla.

Ns. suppeaomistuspohjaisissa yrityksissä näkökulma on yleensä yhteinen: yrityksen tulo = omistajan tulo. Suomen verotuksessa pyritään veropohjan laajuuteen ja verokannan alhaisuuteen. Pääsäännön mukaan kaikki tulot verotetaan, ”mutta vain kertaalleen ja mahdollisimman matalalla verokannalla”, toivoo yrittäjä.

Tavoitteena on kokonaisverorasituksen minimointi. Lyhyellä tähtäyksellä kysymys on tilikauden tuloksen verotuksesta, verotettavan tulon jaosta pääoma- ja ansiotuloihin, palkanmaksun/osingonjaon mahdollisuudesta ja kannattavuudesta. Pitkällä tähtäyksellä kysymys on omistus- ja yritysrakenteista, järjestelyjen mahdollistamasta optimaalisesta verotuksesta yrittäjän lopettaessa liiketoimintansa yrityskaupan, sukupolvenvaihdoksen tai yrityksen purkamisen kautta.

Asiantuntijamme ovat käytettävissäsi kaikissa edellä mainituissa ja muissakin verotuksen optimointiin liittyvissä kysymyksissä.

Ota yhteyttä

Nimi
Sähköposti
Puhelinnumero
Viesti
Kirjoita alla näkyvät merkit tekstikenttään