Fiscales

 

Valikko

Yrityksen ja omistajan väliset transaktiot

Kun yritystoimintaa harjoitetaan yhtiömuodossa, eli henkilöyhtiönä tai osakeyhtiönä, on huomattava, että yhtiö ja sen omistajat ovat eri oikeushenkilöitä. Yhtiö voi toki tehdä oikeustoimia omistajiensa kanssa, mutta varsinkin verotus asettaa omat vaatimuksensa oikeustoimille.

Yhtiön ja omistajien välillä on käytettävä kaikissa suhteissa käypää hinnoittelua. Pelkästään osakasaseman perusteella ei ole mahdollista saada verovapaita etuja yhtiöstä, vaan osakkaisiin suhtaudutaan kuten muihin vastaavassa asemassa oleviin henkilöihin. Osakeyhtiössä tämä on erityisen tarkkaa ja jos osakas saa rahanarvoisen edun yhtiöstä tavallisesta olennaisesti poikkeavan hinnoittelun johdosta tai vastikkeetta, tämä verotetaan ns. peiteltynä osinkona. Peitellyn osingon veroseuraamukset ovat yleensä raskaat.

Yhtiön omaisuutta voi olla omistajien käytössä tai myös päinvastoin. Tällä voidaan saavuttaa kokonaisuuden kannalta tarkoituksenmukainen tilanne. Näissäkin tilanteissa on tärkeää etukäteen miettiä käytön arvostamisen perusteet ja myös dokumentoida ne.

Asiantuntijamme ovat käytettävissäsi kaikissa yhtiön ja omistajien välisiin transaktioihin liittyvissä kysymyksissä.


Ota yhteyttä

Nimi
Sähköposti
Puhelinnumero
Viesti
Kirjoita alla näkyvät merkit tekstikenttään