Fiscales

 

Valikko

Avustaminen verotarkastuksissa

Verotarkastuksen tarkoitus on selvittää onko yrityksessä noudatettu kyseisen liiketoiminnan kannalta relevantteja verosäännöksiä. Tarkastuksessa käydään läpi kirjanpitoa ja hallintoa sekä myös mahdollisesti katsastetaan liiketoiminnan käytössä olevia toimitiloja, vaihto-omaisuutta sekä koneita ja kalustoa.

Tarkoituksena on jo tarkastuksen aikana selvittää mahdollisimman pitkälle esille tulleet seikat. Tämä tapahtuu alku- ja loppukeskustelun lisäksi keskusteluilla tarkastuksen aikana. Lisäksi verovelvolliselle varataan aina myös mahdollisuus kirjallisesti vastata niihin seikkoihin, joista voisi seurata veroseuraamuksia.

Vaikka yrityksessä olisi kaikki asiat hoidettu säännösten mukaisesti, voi tarkastusprosessi tuntua yrittäjän kannalta hankalalta. Asiantuntijan mukana olo antaa varmuuden siitä, ettei asioiden virheellisen tulkinnan vuoksi aiheudu veroseuraamuksia ja että asioista puhutaan verotarkastajien kanssa samoilla termeillä.

Tilitoimisto on tässä prosessissa korvaamaton apu, mutta myös Fiscales Oy:n asiantuntijat voivat auttaa, kun tarvitaan lisäresursseja tai lisää asiantuntemusta.

Asiantuntijamme ovat käytettävissäsi.

Ota yhteyttä

Nimi
Sähköposti
Puhelinnumero
Viesti
Kirjoita alla näkyvät merkit tekstikenttään