Fiscales

 

Valikko

Hyvän hallinnointitavan käyttöönotto (ns. Corporate Governance)

Hyvän hallinnointitavan tavoitteena on yhtiöiden toimintatapojen yhtenäistäminen, toiminnan läpinäkyvyyden parantaminen, osakkeenomistajille ja si­joittajille annettavan tiedon yhtenäistämi­nen sekä tiedonkulun tehostaminen. Listatuille yhtiöille on olemassa asiasta oma suosituksensa, mutta myös muut yhtiöt voivat tehostaa toimintaansa noudattamalla näitä periaatteita.

Hyvässä hallinnointitavassa kiinnitetään huomioita mm. hallituksen ja toimitusjohtajan toimintaan, yhtiökokouksen rooliin yhtiön päätöksenteossa, riskienhallintaan sekä osakkaiden kannalta tärkeisiin asiakirjoihin; yhtiöjärjestyksiin ja osakassopimuksiin. Myös tiedottamisen järjestäminen kuuluu hyvään hallinnointitapaan.

Keskuskauppakamari on julkaissut asialistan listaamattomien yhtiöiden hallinnoinnin kehittämiseksi. Asiantuntijamme voivat auttaa näiden asioiden kehittämisessä sekä käyttöönotossa yrityksessä.

Ota yhteyttä

Nimi
Sähköposti
Puhelinnumero
Viesti
Kirjoita alla näkyvät merkit tekstikenttään