Fiscales

 

Valikko

Oikaisuvaatimukset ja verovalitukset

Verotukseen on mahdollista hakea muutosta vielä säännönmukaisen verotuksen päättymisen jälkeen. Ensimmäinen muutoksenhakuaste on yleensä verotuksen oikaisulautakunta, jolle voidaan tehdä oikaisuvaatimus viiden vuoden kuluessa verotuksen päättymistä seuraavan vuoden alusta. Verovirasto voi ratkaista oikaisuvaatimuksen ilman oikaisulautakunnan käsittelyä siltä osin kuin vaatimus hyväksytään.

Toinen muutoksenhakuaste on yleensä hallinto-oikeus. Valitus hallinto-oikeuteen voidaan tehdä viiden vuoden kuluessa verotuksen päättymistä seuraavan vuoden alusta. Oikaisulautakunnan päätöksestä valitus voidaan kuitenkin aina tehdä 60 päivän aikana sen päivän jälkeen, kun päätöksestä on saatu tieto.

Hallinto-oikeuden päätökseen voidaan hakea muutosta korkeimmasta hallinto-oikeudesta, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valituslupa myönnetään yleisesti merkittävissä tapauksissa, asiassa tapahtuneen ilmeisen virheen vuoksi sekä painavan taloudellisen tai muun syyn vuoksi.

Asiantuntijamme ovat käytettävissäsi kaikissa verotuksen muutoksenhakuun liittyvissä kysymyksissä.

Ota yhteyttä

Nimi
Sähköposti
Puhelinnumero
Viesti
Kirjoita alla näkyvät merkit tekstikenttään