Fiscales

 

Valikko

Osakassopimukset

Osakassopimus on tapa sopia yhteisistä pelisäännöistä, kun osakeyhtiössä on useampi kuin yksi osakas. Osakassopimuksella voidaan sopia asioista, jotka koskevat osakkaiden välisiä suhteita ja heidän suhdettaan omistamaansa yhtiöön ja joita koskevat yhtiöjärjestysmääräykset eivät ole riittäviä.

Esimerkkejä osakassopimuksella sovittavista asioista:

  • miten toimitaan, jos jostain päätöksestä eivät osakkaat pääse yksimielisyyteen
  • mikä on osakkaiden työpanos ja palkkaus
  • yhtiön hallinnon järjestäminen
  • voitonjako sekä muut osakkaiden taloudelliset oikeudet ja velvollisuudet
  • osakkeiden luovutusta koskevat seikat.
Osakassopimuksen laatimisen yhteydessä osakkaat kirjaavat ylös tavoitteensa liiketoiminnan harjoittamisen suhteen. Tämä selkeyttää osakkaiden toimintaa tulevaisuudessa. Sopimus ei ole tae sille ettei ongelmia tule, mutta sen avulla ongelmat on helpompi ratkaista, kun asioita on yhdessä mietitty jo etukäteen.

Asiantuntijamme ovat käytettävissäsi kaikissa edellä mainituissa ja muissakin osakassopimukseen liittyvissä kysymyksissä.

Ota yhteyttä

Nimi
Sähköposti
Puhelinnumero
Viesti
Kirjoita alla näkyvät merkit tekstikenttään