Fiscales

 

Valikko

Veroturvakartoitus

Varmistu omasta verokunnostasi. Veroturvakartoitus on väline, jolla selvitetään yrityksen ja sen omistajien muodostaman kokonaisuuden verotukseen, yhtiöoikeuteen ja laskentaan liittyvät kulmakohdat. Tarkoituksena on arvioida yrityksen toimintaa ja sen järjestämistä siten, että kokonaisuuteen liittyvät näkökohdat otetaan huomioon ja relevantteja säännöksiä noudatetaan.

Tehokkaasti toteutetussa kartoituksessamme käymme läpi koko liiketoiminnan yrittäjän ja yrityksen verotuksen näkökulmasta.

  • onko yrityksen toiminta verotuksen näkökulmasta mahdollisimman järkevää ja edullista
  • onko nykyinen yhtiörakenne verotuksellisesti ja toiminnallisesti tehokkain
  • onko toiminta järjestetty yrittäjän näkökulmasta tehokkaasti
  • ovatko myös tulevaisuuden suunnitelmat otettu huomioon veronäkökulmasta (yrityskaupat, sukupolvenvaihdokset jne.)
  • onko verotuksessa kaikki mennyt asianmukaisesti niin lain, säädösten kuin viranomaisohjeidenkin näkökulmasta

Veroturvakartoitus ei ole yhtä kuin verotarkastus, sillä kartoituksessa tarkastellaan verotuksen lisäksi myös muita näkökulmia yrityksen toimintaan, kuten yhtiöoikeutta sekä yrittäjien pitkän ja lyhyen tähtäyksen tavoitteita.
Veroturvakartoituksessa tarkastellaan yrityksen historiaa kolmen edellisen vuoden ajalta. Tehtyjen johtopäätösten avulla kartoituksen tuloksena annetaan suositukset jatkotoimenpiteistä. Tarvittaessa voimme myös olla mukana toteuttamassa suositeltuja toimenpiteitä.

Ota yhteyttä – kerromme lisää. Asiantuntijamme ovat käytettävissäsi.

Ota yhteyttä

Nimi
Sähköposti
Puhelinnumero
Viesti
Kirjoita alla näkyvät merkit tekstikenttään