Tervetuloa Fiscalesin Webinaareihin

Tervetuloa osallistumaan Fiscalesin syksyn webinaareihin. 

Alustatalouden tulojen verotus 19.10.2023 klo 9-10

Instagram, TikTok, Youtube, Airbnb, Wolt. Tässä vain muutama esimerkki alustoista, joiden varaan nykypäivän ihmiset kasvavissa määrin rakentavat oman elantonsa – taloutensa. Alustatalouden avulla taloudellista toimintaa voidaan harjoittaa missä vain, milloin vain, satunnaisesti tai jopa hyvin suunnitelmallisesti elinkeinotoiminnan harjoittamisen muodossa. Oletpa satunnaisesti talouttasi tasapainottava asunnon vuokralle antaja tai kaikkien tuntema sosiaalisen median tähti, on sinun hyvä tiedostaa, miten taloudellinen toimintasi vaikuttaa verotukseesi.

Alustatalouden tulojen verotus -webinaarissa pureudutaan siihen, millaisia vaihtoehtoja alustatalouden toimijalla on taloudellisen toiminnan harjoittamiseen ja mitkä näiden vaihtoehtojen verotukselliset erot ovat. Webinaari myötä saat tärkeää tietoa siitä, mitä sinun tulee ottaa huomioon oman verotuksesi näkökulmasta ryhtyessäsi harjoittamaan taloudellista toimintaa.

Webinaarissa käsitellään muun muassa seuraavia aiheita:

  • Alustatalouden harjoittaminen – henkilö vai yhtiömuodossa

  • Alustataloudesta saadut tulot – ansio- vai pääomatulo

  • Miten eri tulomuotoja verotetaan

  • Miten ja milloin tulot tulee ilmoittaa Verohallinnolle

  • Alustatalous ja kirjanpito

 

Puhujat: Veroasiantuntija Jere Hjelt sekä Taloushallinnon palveluiden johtaja Johannes Vuorenpää

Veroasiantuntija Jere Hjelt on erikoitunut avustamaan omistajayrittäjiä heidän tuloverotukseensa liittyvissä kysymyksissä. Jere on ollut mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa toista sataa osakevaihtoa.

Johannes Vuorenpäällä on yli 10 vuoden kokemus taloushallinnosta erityisesti pk-yrityksissä. Hänellä on laaja asiantuntemus suomalaisten pk-yritysten liiketoiminnan ja hallinnon tukitehtävistä, sekä verotuksen konsultoinnista ja kansainvälisten yritysten Suomen sivuliikkeiden taloushallinnosta. Johannes on avustanut lukuisia yhtiöitä ja yrittäjiä onnistuneiden taloushallinnon kokonaisratkaisujen hankinnassa, tarvekartoituksissa, johdon raportoinnissa sekä liiketoiminnan ja verotuksen kysymyksissä. 

Ilmoittaudu tästä

 

Johdon raportointi 2.11.2023 klo 9-10

Taloushallinto integroituu entistä enemmän osaksi liiketoimintaa ja yrityksen johtamista. Talousjohtaminen ja taloushallinnon töiden ohjaaminen on aktiivista, nopeasti reagoivaa ja valmis muutoksiin. Painopiste on siirtynyt menneisyyden arvioinnista tulevaisuuden ennustamiseen. Tiedontuottajan rooli on muuttunut yhä enemmän taloushallinnon johtamisen suuntaan. Yrityksen on asetettava konkreettiset mitattavat tavoitteet, joita kohti se kulkee arjen kaikissa liiketoiminnan päätöksissä. Johdon raportoinnin tarkoituksena on tuottaa tietoa yritysjohdon päätöksenteon tueksi, tavoitteiden asettamiseksi ja toteutuneen toiminnan arvioimiseksi, jotta voimavarat osataan keskittää oikeisiin asioihin. Talouden hallinnon avainasemassa on joustava, ketterä, älykkäästi toimiva ja uutta luova talousosaston henkilöstö. Taloushallinnon on tärkeä valita toimivat raportointijärjestelmät ja yhteistyökumppanit, sillä kaikkea ei kannata tehdä itse.
Johdon raportointi -webinaarissa pureudutaan siihen, miten johdon raportointi tukee yritysjohdon päätöksentekoa ja millaisia vaihtoehtoja yrityksellä on toimivan johdon raportoinnin järjestämiseksi. Webinaarin myötä saat tärkeää tietoa siitä, miten johdon raportointiin saadaan tuotettua tietoa erilaisissa tilanteissa sekä järjestelmissä ja millä tavoin tätä voidaan hyödyntää.
Webinaarissa käsitellään muun muassa seuraavia aiheita:
  • Mitä johdon raportointi tarkoittaa

  • Mitä hyötyjä johdon raportointi antaa

  • Millaisia vaatimuksia raportointi asettaa yritykselle

  • Miten johdon raportointi voidaan järjestää

  • Voiko pk-yritys olla liian pieni johdon raportoinnille

 

Puhuja: Taloushallinnon palveluiden johtaja Johannes Vuorenpää

Johannes Vuorenpäällä on yli 10 vuoden kokemus taloushallinnosta erityisesti pk-yrityksissä. Hänellä on laaja asiantuntemus suomalaisten pk-yritysten liiketoiminnan ja hallinnon tukitehtävistä, sekä verotuksen konsultoinnista ja kansainvälisten yritysten Suomen sivuliikkeiden taloushallinnosta. Johannes on avustanut lukuisia yhtiöitä ja yrittäjiä onnistuneiden taloushallinnon kokonaisratkaisujen hankinnassa, tarvekartoituksissa, johdon raportoinnissa sekä liiketoiminnan ja verotuksen kysymyksissä.