Oletko miettinyt, miten taloudelliset asiasi tai yrityksesi asiat hoituvat, mikäli sairastuisit vakavasti ja menettäisit oikeudellisen toimintakykysi?

Edunvalvontavaltuutuksen avulla voit etukäteen järjestää asioidesi hoidon siltä varalta, että tulet sairauden tai onnettomuuden johdosta kykenemättömäksi huolehtimaan asioistasi.

Edunvalvontavalvontavaltuutus on vaihtoehto edunvalvojan hakemiselle ja edunvalvontavaltuutuksen etuna on se, että edunvalvontavaltakirjan etukäteisellä laatimisella voit etukäteen päättää, kuka asioitasi hoitaa ja missä laajuudessa. Lisäksi se on hallinnollisesti huomattavasti kevyempi tapa hoitaa edunvalvonta kuin edunvalvojan hakeminen siinä tilanteessa, kun terveydentilasi on jo heikentynyt.

Edunvalvontavaltakirjalla voit valtuuttaa etukäteen yhden tai useamman itse valitsemasi henkilön edustamaan sinua omaisuutta ja taloudellisia asioita koskevissa asioissa tilanteissa. Valtuutus kattaa sekä oikeuden edustaa oikeustoimissa, että oikeuden käyttää puhevaltaa tuomioistuimissa ja muissa viranomaisissa. Taloudellisten asioiden hoitaminen kattaa paitsi taloudenpitoon kuuluvat raha-asiat kuten laskujen maksamisen ja sijoitusomaisuuden hoidon ja näiden lisäksi myös oikeuden edustaa valtuuttajaa esimerkiksi sellaisen osakeyhtiön yhtiökokouksissa, joiden osakas valtuuttaja on.

Edunvalvontavaltakirja onkin erityisesti omistajayrittäjille tärkeä asiakirja, koska edunvalvontavaltakirjan laatimalla, yrittäjä voi varmistua, että äänivaltaa yhtiökokouksissa käyttää yrittäjän itsensä valitsema luottohenkilö.  Elinkeinotoimintaa koskevat asia voidaan tarvittaessa erotella muista taloudellista asioista siten, että yritystoimintaa liittyviä asioita hoitaa eri henkilö kuin muita taloudellisia asioita.

Valtuutettujen lukumäärä

Edunvalvontavaltakirjaan voidaan nimetä joko yksi valtuutettu hoitamaan kaikki asiat tai vaihtoehtoisesti edunvalvontavaltakirjassa voidaan erotella eri valtuutetuille erilaisia tehtäviä. Ensisijaisten valtuutettujen lisäksi edunvalvontavaltakirjaan on suositeltavaa nimetä yksi tai useampi vara- ja toissijainen valtuutettu siltä varalta, että ensisijainen valtuutettu on tilapäisesti tai pysyvästi estynyt hoitamasta tehtävää.

Esteellisyystilanteet

Edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain mukaan, valtuutettu ei saa edustaa valtuuttajaa mm. silloin, jos oikeustoimessa vastapuolella on valtuutettu itse tai hänen lähiomaisensa.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että mikäli valtuutat aikuisen lapsesi tai puolisosi edunvalvontavaltuutetuksesi, valtuutettu on esteellinen tekemään oikeustoimia, kuten myymään omaisuuttasi muille perheenjäsenillesi.

Lähtökohtana lahjoituskielto

Edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain mukaan edunvalvontavaltuutettu ei saa lahjoittaa valtuuttajan omaisuutta, ellei edunvalvontavaltakirjassa ole nimenomaisesti sallittu lahjan antamista. Mikäli lahjoitus halutaan sallia, tulee lahjan antamisen perusteet yksilöidä valtakirjassa. Tällöin tulee myös huomioida esteellisyyssäännökset.

Perheen sisäisiin omistusjärjestelyihin varautuminen

Mikäli sinulla on paljon varallisuutta tai esim. yritys, johon on tulossa sukupolvenvaihdos ja  haluat varmistua siitä, että omaisuuttasi voidaan siirtää lapsillesi ja/tai lapsenlapsillesi verotehokkaasti myös sellaisissa tilanteissa, mikäli et ole itse enää kykenevä päättämään taloudellisista asioistasi, on suositeltavaa nimetä edunvalvontavaltakirjaan myös perheen ulkopuolinen valtuutettu, joka voi esteettömänä henkilönä toteuttaa edunvalvontavaltakirjassa yksilöidyt lahjoitukset ja siten esimerkiksi varmistaa, että yrityksen sukupolvenvaihdos tai muut omaisuutesi siirrot voidaan toteuttaa suunnitellusti loppuun.

Fiscales Tukee Digi- ja väestötietoviraston ”omissa käsissä kampanjaa”

Digi- ja väestötietovirasto kampanjoi edunvalvontavaltuutuksen laatimisen puolesta. Me Fiscalesilla olemme valmiita auttamaan riskeihin varautumisessa ja autamme mielellämme laatimaan teille tarvettanne vastaavaan edunvalvontavaltuutuksen, jolloin voitte varmistua, että asioitanne hoitaa luottohenkilönne kaikissa yllättävissäkin tilanteissa. 

 

 

Kiinnostuitko - ota yhteyttä

ilkka-kiesi
Ilkka Kiesi
Puh. +358 41 730 9701