KORONA-POIKKEUSTILANTEESEEN LIITTYVÄT TUKITOIMET YRITYKSILLE

Tästä löydät tietoa yrityksille osoitetuista tukitoimista koronatilanteen vuoksi. Alla on käsitelty tulevaa kustannustukea ja käytettävissä olevia rahoituskeinoja. Tekstissä on tuotu esiin myös vaihtoehdot maksuvaikeuksien yhteydessä ja kuvattu yrityssaneerauksen tuomia helpotuksia sekä konkurssiin liittyviä näkökohtia.

kustannustuki

Hallitus valmistelee kustannustuen viidennettä kierrosta. Tällä hetkellä käynnissä on neljäs kustannustukikierros. Tuella on tarkoitus auttaa yrityksiä selviämään joustamattomista kustannuksista ja palkkamenoista, mutta sillä ei korvata liikevaihdon laskemista. Hakukierros päättyy 30.9.2021.

Kustannustuki voidaan myöntää yritykselle, jonka toimialalla liikevaihto on laskenut vähintään 10 prosenttia. Muilla toimialoilla tukea voi hakea painavista syistä. Tuen edellytyksenä on liikevaihdon lasku 30 prosentilla vertailukauteen nähden. Pienin maksettava tuki on 2.000 euroa.

Jo myönnetyt tuet huomioidaan kustannustuen myöntämisessä siten, että tukien yhteismäärä ei voi ylittää 800.000 euroa.

Lue lisää täältä: ( https://www.valtiokonttori.fi/palvelut/korvaus-ja-vahinkopalvelut/yrity…)

FINNVERAN ANTAMAT TAKAUKSET ja lainat

Finnvera myöntää takauksia pankin kanssa neuvoteltuihin lainoihin normaalia alhaisemmilla takausprovisioilla. Finnveran antamat takaukset ovat alkutakaus, pk-takaus tai Finnvera-takaus tilanteesta ja tarpeesta riippuen. Tietyin ehdoin Finnvera myöntää myös käyttöpääomalainaa. Lisäksi jo myönnettyjen Finnveran antamien lainojen osalta on mahdollista saada lyhennysvapaita kuukausia.

Lue lisää täältä 

BUSINESS FINLANDIN ANTAMAT LAINAT

Business Finlandilta on mahdollista hakea TKI-lainaa 15.10.2021 saakka. Laina on tarkoitettu uuden liiketoiminnan selvittämiseen ja kehittämiseen työvoimaintensiivisillä aloilla, joiden liiketoimintaan koronavirus on tuonut vaikeuksia.

Lue lisää https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoi…

VEROJEN MAKSU 

Yrityksen kannattaa hakea muutosta ennakkoverojen määrään, mikäli tuloksen oletetaan muodostuvan arvioitua alhaisemmaksi. Jo maksettuja ennakkoveroja voi myös tapauskohtaisesti saada takaisin. Hakemuksen voi tehdä Omaveron kautta.

Verojen maksuun liittyvien vaikeuksien kohdalla on mahdollista hakea verohallinnolta maksujärjestelyä.  Maksujärjestely on mahdollista saada, mikäli veroja ei ole ulosotossa ja ilmoitusvelvollisuuksista on huolehdittu. Maksujärjestelyä voi hakea Omaverossa tai puhelimitse numerosta 029 497 028.

Valmiste- ja autoverojen osalta ei voi hakea maksujärjestelyä, mutta niiden osalta voi hakea maksulykkäystä puhelimitse numerosta 029 497 156.

Lue lisää täältä.

MAKSUVAIKEUDET

Mikäli saatavia on jo ulosoton perittävänä, on hyvä olla yhteydessä ulosottoon mahdollisimman pian. Ulosotossa on käytössä väliaikaisia kevennyksiä esityksen mukaan aina 31.12.2021 saakka, joiden myötä esimerkiksi maksuvapaata on mahdollista saada jopa kuudeksi kuukaudeksi.

Lisäksi hallitus on esittänyt väliaikaisia rajoituksia yrityssaatavien perintäkuluihin joulukuuhun 2021 saakka.

YRITYSSANEERAUS

Maksuvaikeuksien alkaessa on hyvä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa olla yhteydessä velkojaan ja selvittää mahdollisuus sopia maksuajasta. Mikäli taloudellisia vaikeuksia ei saada selätettyä vapaaehtoisten neuvottelujen kautta, on hyvä pohtia yrityssaneerauksen sopivuutta kyseiseen tilanteeseen. Yrityssaneerauksesta välittömästi saatava etu on perintäkielto ja lisäksi yrityssaneeraus mahdollistaa mm. vuokrasopimuksen ja työsuhteiden irtisanomisen nopeutetulla aikataululla. Yrityssaneeraukseen hakemisessa ajoitus on tärkeää ja sen toimivuus juuri kyseisen yrityksen tilanteeseen tulisi selvittää ajoissa. Hallitus selvittää, pääseekö yrityssaneeraukseen tällä hetkellä riittävän helposti.

NEUVONTA KORONATILANTEESEEN LIITTYVISSÄ HAASTEISSA

Autamme sinua löytämään oikeat ratkaisut koronavirusepidemian aiheuttamiin taloudellisiin haasteisiin liittyvissä kysymyksissä kuten rahoitusjärjestelyissä, neuvoteltaessa uudelleenrahoituksesta sekä kaikissa taloudellisissa toimeksiannoissa, jotka vaativat ymmärrystä maksukyvyttömyystilanteista, vakuusjärjestelyistä, yrityssaneerauksista ja konkursseista. Lisäksi meiltä saa asiantuntija-apua erilaisissa oikeudellisissa prosesseissa, arvonmäärityskysymyksissä, KHT-tilintarkastajalausunnoissa, erityistarkastuksissa sekä kassavirtalaskelmien laatimisessa. Lue lisää täältä 

OLETHAN YHTEYDESSÄ 

Autamme sinua löytämään oikeat ratkaisut koronavirusepidemian aiheuttamiin taloudellisiin vaikeuksiin liittyvissä kysymyksissä. Voit olla suoraan yhteydessä asiantuntijaamme Erja Valtareen, p.+358 500 789 220.

Päivitetty 20.9.2021

Kiinnostuitko - ota yhteyttä

Fiscalesin veroasiantuntija Erja Valtare
Erja Valtare
Puh. +358 500 789 220