KORONA-POIKKEUSTILANTEESEEN LIITTYVÄT TUKITOIMET YRITYKSILLE

Tästä löydät tietoa yrityksille osoitetuista tukitoimista koronatilanteen vuoksi. Alla on käsitelty yksinyrittäjän tukea, ravintoloiden uudentyöllistämistukeaja Finnveran antamia takauksia. Tekstissä on tuotu esiin myös vaihtoehdot maksuvaikeuksien yhteydessä ja kuvattu yrityssaneerauksen tuomia helpotuksia sekä konkurssiin liittyviä näkökohtia.

YKSINYRITTÄJÄN TUKI

Yksinyrittäjät voivat hakea sijaintikunnaltaan 2.000 euron tukea. Tukea voi hakea 30.9.2020 saakka. Tukea on mahdollista saada, mikäli myyntituotot ovat koronaviruksen vuoksi laskeneet yli 30 prosenttia ja kulut ovat pysyneet lähes samalla tasolla. Tuottoja arvioidaan kuukausittaisen kirjanpidon tai tiliotteiden perusteella. Tukea voi käyttää kaikkiin liiketoiminnasta maalis-elokuussa 2020 aiheutuviin kuluihin yrittäjän omaa palkkaa lukuun ottamatta. Kunnat antavat tarkempia ohjeita hakemuksen teosta nettisivuillaan ja tarvittaessa hakemuksen voi laatia Sopimustieto -palvelussa ilmaiseksi.

RAVINTOLOIDEN UUDELLEENTYÖLLISTÄMISTUKI

Ravintoloiden on mahdollista saada hakemuksesta uudelleentyöllistämisen tukea. Hakemus tulee tehdä viimeistään 31.10.2020.

Uudentyöllistämistukea maksetaan 1.000 euroa jokaista sellaista työntekijää kohden, jolle yritys maksaa palkkaa vähintään 2.500 euroa rajoitusvelvoitteen päättymistä seuraavan kolmen kuukauden ajalta. Tukea on mahdollista saada enintään niin monen työntekijän osalta, kuin yrityksellä oli laskennallisesti kokoaikaisessa työsuhteessa helmikuussa 2020. Tukea on mahdollista saada myös henkilöstöpalveluyritykseltä tilattuun työhön.

FINNVERAN ANTAMAT TAKAUKSET

Finnvera myöntää takauksia pankin kanssa neuvoteltuihin lainoihin normaalia alhaisemmilla takausprovisioilla. Finnveran antamat takaukset ovat alkutakaus, pk-takaus tai Finnvera-takaus tilanteesta ja tarpeesta riippuen. Lisäksi jo myönnettyjen Finnveran antamien lainojen osalta on mahdollista saada lyhennysvapaita kuukausia.

Lue lisää täältä.

BUSINESS FINLANDIN ANTAMAT LAINAT

Business Finlandilta on mahdollista hakeaTKI-lainaa 31.10.2020 saakka. Laina on tarkoitettu uuden liiketoiminnan selvittämiseen ja kehittämiseen työvoimaintensiivisillä aloilla, joiden liiketoimintaan koronavirus on tuonut vaikeuksia.

Lue lisää https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoi…

VEROJEN MAKSU JA ILMOITTAMINEN

Yrityksen kannattaa hakea muutosta ennakkoverojen määrään, mikäli tuloksen oletetaan muodostuvan arvioitua alhaisemmaksi. Jo maksettuja ennakkoveroja voi myös tapauskohtaisesti saada takaisin. Hakemuksen voi tehdä Omaveron kautta.

Verojen maksuun liittyvien vaikeuksien kohdalla on mahdollista hakea verohallinnolta maksujärjestelyä.  Maksujärjestely on mahdollista saada, mikäli veroja ei ole ulosotossa ja ilmoitusvelvollisuuksista on huolehdittu. Maksujärjestelyä voi hakea Omaverossa tai puhelimitse numerosta 029 497 028.

Valmiste- ja autoverojen osalta ei voi hakea maksujärjestelyä, mutta niiden osalta voi hakea maksulykkäystä puhelimitse numerosta 029 497 156.

Lue lisää täältä.

TYEL- JA YEL-MAKSUJEN ALENNUS JA MAKSUAJAN PIDENNYS

Työnantajan TyEL-maksujen määrää on päätetty alentaa tilapäisesti 2,6 prosenttiyksiköllä ajalla 1.5–31.12.2020. Lisäksi yrityksillä on mahdollisuus saada TyEL- ja YEL-maksuihin kolmen kuukauden maksuaika 2 %:n korolla. Tätä pidennystä tulee pyytää suoraan omalta eläkevakuutusyhtiöltä.

LOMAUTUS

Yritysten mahdollisuutta lomauttaa työtekijöitään on helpotettu koronakriisin vuoksi vuoden 2020 loppuun saakka. Lomautuksen aloittamista on nopeutettu ja lomauttaminen on mahdollista normaalista poiketen myös määräaikaisten työntekijöiden kohdalla. Lisäksi koeajalla olevan työntekijän työsuhde voidaan purkaa taloudellisilla tai tuotannollisilla perusteilla. On huomattava, että alakohtaisissa työehtosopimuksissa voi olla tästä poikkeavia määräyksiä.

Lomautusten käyttöä helpottavien sääntöjen vastapainoksi irtisanotun työntekijän takaisinottovelvollisuutta on pidennetty yhdeksään kuukauteen (normaalisti neljä tai kuusi kuukautta).

Lue lisää täältä.

MAKSUVAIKEUDET

Mikäli saatavia on jo ulosoton perittävänä, on hyvä olla yhteydessä ulosottoon mahdollisimman pian. Ulosotossa on käytössä väliaikaisia kevennyksiä 31.10.2020 saakka, joiden myötä esimerkiksi maksuvapaata on mahdollista saada jopa kuudeksi kuukaudeksi.

YRITYSSANEERAUS

Maksuvaikeuksien alkaessa on hyvä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa olla yhteydessä velkojaan ja selvittää mahdollisuus sopia maksuajasta. Mikäli taloudellisia vaikeuksia ei saada selätettyä vapaaehtoisten neuvottelujen kautta, on hyvä pohtia yrityssaneerauksen sopivuutta kyseiseen tilanteeseen. Yrityssaneerauksesta välittömästi saatava etu on perintäkielto ja lisäksi yrityssaneeraus mahdollistaa mm. vuokrasopimuksen ja työsuhteiden irtisanomisen nopeutetulla aikataululla. Yrityssaneeraukseen hakemisessa ajoitus on tärkeää ja sen toimivuus juuri kyseisen yrityksen tilanteeseen tulisi selvittää ajoissa. Hallitus selvittää, pääseekö yrityssaneeraukseen tällä hetkellä riittävän helposti.

KONKURSSI

Konkurssihakemuksen teko on viimesijainen keino maksukyvyttömyystilanteissa. Se on kuitenkin monesti myös velkojan kannalta huono vaihtoehto, sillä konkurssissa velkojat eivät useinkaan saa kuin osan saamisestaan ja senkin vasta pitkän ajan kuluttua.

Konkurssiuhkaisen maksukehotuksen käyttäminen on estetty väliaikaisesti 31.10.2020 saakka. Konkurssin edellytyksenä on maksukyvyttömyys. Normaalisti yritys oletetaan maksukyvyttömäksi, jos se ei ole maksanut velkaansa viikon päästä siitä, kun se on saanut maksukehotuksen. Väliaikaisesti tämä olettama on poistettu, jotta yrityksiä ei voisi hakea konkurssiin vain väliaikaisen maksukyvyttömyyden vuoksi.

YHTIÖKOKOUSTEN JÄRJESTÄMINEN

Hallituksen esityksen mukaan yhtiöiden, osuuskuntien ja yhdistysten kokoukset voidaan myöhentää niin, että ne pidetään syyskuun 2020 loppuun mennessä. Myös etäosallistumisen ja valtuutusten käyttöä on tarkoitus lisätä väliaikaisesti. Pörssiyhtiön yhtiökokous voidaan järjestää hallituksen päätöksellä etäkokouksena ja osuuskunnan ja rekisteröidyn yhdistyksen kokoukseen voi tietyin rajoituksin osallistua myös asiamiehen välityksellä. Lisäksi osuuskunnan ja yhdistyksen hallitus voisi sallia etäosallistumisen, vaikka se ei olisi niiden sääntöjen mukaan mahdollista. Näiden muutosten on tarkoitus olla voimassa kesäkuun 2021 loppuun saakka.

NEUVONTA KORONATILANTEESEEN LIITTYVISSÄ HAASTEISSA

Autamme sinua löytämään oikeat ratkaisut koronavirusepidemian aiheuttamiin taloudellisiin haasteisiin liittyvissä kysymyksissä kuten rahoitusjärjestelyissä, neuvoteltaessa uudelleenrahoituksesta sekä kaikissa taloudellisissa toimeksiannoissa, jotka vaativat ymmärrystä maksukyvyttömyystilanteista, vakuusjärjestelyistä, yrityssaneerauksista ja konkursseista. Lisäksi meiltä saa asiantuntija-apua erilaisissa oikeudellisissa prosesseissa, arvonmäärityskysymyksissä, KHT-tilintarkastajalausunnoissa, erityistarkastuksissa sekä kassavirtalaskelmien laatimisessa. Lue täältä lisää.

OLETHAN YHTEYDESSÄ 

Autamme sinua löytämään oikeat ratkaisut koronavirusepidemian aiheuttamiin taloudellisiin vaikeuksiin liittyvissä kysymyksissä. Voit olla suoraan yhteydessä asiantuntijaamme Maija Skyttään, p.+358 20 7205 493.

Päivitetty 14.9.2020

Fiscalesin veroasiantuntija Maija Skyttä
Maija Skyttä
Puh. +358 20 7205 493