KORONA-POIKKEUSTILANTEESEEN LIITTYVÄT TUKITOIMET YRITYKSILLE

Tästä löydät tietoa yrityksille osoitetuista tukitoimista koronatilanteen vuoksi. Alla on käsitelty tulevaa kustannustukea ja käytettävissä olevia rahoituskeinoja. Tekstissä on tuotu esiin myös vaihtoehdot maksuvaikeuksien yhteydessä ja kuvattu yrityssaneerauksen tuomia helpotuksia sekä konkurssiin liittyviä näkökohtia.

kustannustuki

Hallitus on antanut esityksen kustannustuen jatkamisesta. Kustannustuen haku Valtiokonttorista pyritään avaamaan joulukuun lopussa. Tuella on tarkoitus auttaa yrityksiä selviämään joustamattomista kustannuksista ja palkkamenoista, mutta sillä ei korvata liikevaihdon laskemista.

Kustannustuki voidaan myöntää yritykselle, jonka toimialalla liikevaihto on laskenut vähintään 10 prosenttia. Muilla toimialoilla tukea voi hakea painavista syistä. Tuen edellytyksenä on liikevaihdon lasku 30 prosentilla. Vertailu tehdään vuoden 2020 kesä-lokakuun ja vuoden 2019 vastaavien kuukausien välillä. Pienin maksettava tuki on 2.000 euroa.

Jo myönnetyt tuet huomioidaan kustannustuen myöntämisessä siten, että tukien yhteismäärä ei voi ylittää 800.000 euroa.

Lue lisää täältä: https://tem.fi/-/kustannustuen-uudelleen-kayttoonotto-etenee

FINNVERAN ANTAMAT TAKAUKSET ja lainat

Finnvera myöntää takauksia pankin kanssa neuvoteltuihin lainoihin normaalia alhaisemmilla takausprovisioilla. Finnveran antamat takaukset ovat alkutakaus, pk-takaus tai Finnvera-takaus tilanteesta ja tarpeesta riippuen. Tietyin ehdoin Finnvera myöntää myös käyttöpääomalainaa. Lisäksi jo myönnettyjen Finnveran antamien lainojen osalta on mahdollista saada lyhennysvapaita kuukausia.

Lue lisää täältä.

BUSINESS FINLANDIN ANTAMAT LAINAT

Business Finlandilta on mahdollista hakeaTKI-lainaa 31.11.2020 saakka. Laina on tarkoitettu uuden liiketoiminnan selvittämiseen ja kehittämiseen työvoimaintensiivisillä aloilla, joiden liiketoimintaan koronavirus on tuonut vaikeuksia.

Lue lisää https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoi…

VEROJEN MAKSU 

Yrityksen kannattaa hakea muutosta ennakkoverojen määrään, mikäli tuloksen oletetaan muodostuvan arvioitua alhaisemmaksi. Jo maksettuja ennakkoveroja voi myös tapauskohtaisesti saada takaisin. Hakemuksen voi tehdä Omaveron kautta.

Verojen maksuun liittyvien vaikeuksien kohdalla on mahdollista hakea verohallinnolta maksujärjestelyä.  Maksujärjestely on mahdollista saada, mikäli veroja ei ole ulosotossa ja ilmoitusvelvollisuuksista on huolehdittu. Maksujärjestelyä voi hakea Omaverossa tai puhelimitse numerosta 029 497 028.

Valmiste- ja autoverojen osalta ei voi hakea maksujärjestelyä, mutta niiden osalta voi hakea maksulykkäystä puhelimitse numerosta 029 497 156.

Lue lisää täältä.

TYEL- JA YEL-MAKSUJEN ALENNUS JA MAKSUAJAN PIDENNYS

Työnantajan TyEL-maksujen määrää on päätetty alentaa tilapäisesti 2,6 prosenttiyksiköllä ajalla 1.5–31.12.2020.  Yritykset voivat hakea maksuaikaa TyEL- ja YEL-maksuihin olemalla yhteydessä omaan eläkevakuutusyhtiöön.

LOMAUTUS

Yritysten mahdollisuutta lomauttaa työtekijöitään on helpotettu koronakriisin vuoksi vuoden 2020 loppuun saakka. Lomautuksen aloittamista on nopeutettu ja lomauttaminen on mahdollista normaalista poiketen myös määräaikaisten työntekijöiden kohdalla. Lisäksi koeajalla olevan työntekijän työsuhde voidaan purkaa taloudellisilla tai tuotannollisilla perusteilla. On huomattava, että alakohtaisissa työehtosopimuksissa voi olla tästä poikkeavia määräyksiä.

Lomautusten käyttöä helpottavien sääntöjen vastapainoksi irtisanotun työntekijän takaisinottovelvollisuutta on pidennetty yhdeksään kuukauteen (normaalisti neljä tai kuusi kuukautta).

Lue lisää https://tem.fi/fi/-/hallitus-esittaa-jatkoa-toimille-joilla-on-tuotu-turvaa-ja-joustoa-tyomarkkinoille-korona-aikana

MAKSUVAIKEUDET

Mikäli saatavia on jo ulosoton perittävänä, on hyvä olla yhteydessä ulosottoon mahdollisimman pian. Ulosotossa on käytössä väliaikaisia kevennyksiä esityksen mukaan aina 30.4.2021 saakka, joiden myötä esimerkiksi maksuvapaata on mahdollista saada jopa kuudeksi kuukaudeksi.

Lisäksi hallitus on esittänyt väliaikaisia rajoituksia yrityssaatavien perintäkuluihin kesäkuuhun 2021 saakka.

YRITYSSANEERAUS

Maksuvaikeuksien alkaessa on hyvä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa olla yhteydessä velkojaan ja selvittää mahdollisuus sopia maksuajasta. Mikäli taloudellisia vaikeuksia ei saada selätettyä vapaaehtoisten neuvottelujen kautta, on hyvä pohtia yrityssaneerauksen sopivuutta kyseiseen tilanteeseen. Yrityssaneerauksesta välittömästi saatava etu on perintäkielto ja lisäksi yrityssaneeraus mahdollistaa mm. vuokrasopimuksen ja työsuhteiden irtisanomisen nopeutetulla aikataululla. Yrityssaneeraukseen hakemisessa ajoitus on tärkeää ja sen toimivuus juuri kyseisen yrityksen tilanteeseen tulisi selvittää ajoissa. Hallitus selvittää, pääseekö yrityssaneeraukseen tällä hetkellä riittävän helposti.

KONKURSSI

Konkurssihakemuksen teko on viimesijainen keino maksukyvyttömyystilanteissa. Se on kuitenkin monesti myös velkojan kannalta huono vaihtoehto, sillä konkurssissa velkojat eivät useinkaan saa kuin osan saamisestaan ja senkin vasta pitkän ajan kuluttua.

Konkurssiuhkaisen maksukehotuksen käyttäminen on estetty väliaikaisesti, esityksen mukaan 31.1.2021 saakka. Konkurssin edellytyksenä on maksukyvyttömyys. Normaalisti yritys oletetaan maksukyvyttömäksi, jos se ei ole maksanut velkaansa viikon päästä siitä, kun se on saanut maksukehotuksen. Väliaikaisesti tämä olettama on poistettu, jotta yrityksiä ei voisi hakea konkurssiin vain väliaikaisen maksukyvyttömyyden vuoksi.

YHTIÖKOKOUSTEN JÄRJESTÄMINEN

Pörssiyhtiön yhtiökokous voidaan järjestää etäkokouksena. Lisäksi osuuskunnan ja yhdistyksen hallitus voisi sallia etäosallistumisen ja asiamiehen käytön vuosikokouksissaan, vaikka se ei olisi niiden sääntöjen mukaan mahdollista. Nämä muutokset ovat voimassa kesäkuun 2021 loppuun saakka..

NEUVONTA KORONATILANTEESEEN LIITTYVISSÄ HAASTEISSA

Autamme sinua löytämään oikeat ratkaisut koronavirusepidemian aiheuttamiin taloudellisiin haasteisiin liittyvissä kysymyksissä kuten rahoitusjärjestelyissä, neuvoteltaessa uudelleenrahoituksesta sekä kaikissa taloudellisissa toimeksiannoissa, jotka vaativat ymmärrystä maksukyvyttömyystilanteista, vakuusjärjestelyistä, yrityssaneerauksista ja konkursseista. Lisäksi meiltä saa asiantuntija-apua erilaisissa oikeudellisissa prosesseissa, arvonmäärityskysymyksissä, KHT-tilintarkastajalausunnoissa, erityistarkastuksissa sekä kassavirtalaskelmien laatimisessa. Lue täältä lisää.

OLETHAN YHTEYDESSÄ 

Autamme sinua löytämään oikeat ratkaisut koronavirusepidemian aiheuttamiin taloudellisiin vaikeuksiin liittyvissä kysymyksissä. Voit olla suoraan yhteydessä asiantuntijaamme Erja Valtareen, p.+358 500 789 220.

Päivitetty 26.2.2021

Fiscalesin veroasiantuntija Erja Valtare
Erja Valtare
Puh. +358 500 789 220