Johdon raportointi ja kannattavuuden seuranta

Tuota voittoa

Yrityksen perustehtävänä on tuottaa voittoa omistajilleen. Ilman voittoa yrityksen muutkin tavoitteet jäävät saavuttamatta. Voitto määrittyy rahassa – yrityksen kannattavuudelle on asetettava konkreettinen mitattava tavoite. Kulje sitä kohti arjen kaikissa liiketoiminnan päätöksissä ja keskitä voimavarat oikeisiin asioihin.

Hallitset paremmin toimintaan liittyviä riskejä panostamalla oikeanlaiseen talousraportointiin.

Talousjohtamiseen kohdistuu suuria paineita

Taloushallinto integroituu entistä enemmän osaksi liiketoimintaa ja yrityksen johtamista. Talousjohtaminen ja taloushallinnon töiden ohjaaminen on aktiivista, nopeasti reagoivaa ja valmis muutoksiin. Painopiste on siirtynyt menneisyyden arvioinnista tulevaisuuden ennustamiseen.

Perinteisestä laskentatoimesta strategiseen talousjohtamiseen

Tiedontuottajan rooli on muuttunut yhä enemmän taloushallinnon johtamisen suuntaan. Talouden hallinnon avainasemassa on joustava, ketterä, älykkäästi toimiva ja uutta luova talousosaston henkilöstö. Taloushallinnon on tärkeä valita toimivat raportointijärjestelmät ja yhteistyökumppanit, sillä kaikkea ei kannata tehdä itse.

Raportoinnin idea

Johdon raportoinnin tarkoituksena on tuottaa tietoa yritysjohdon päätöksenteon tueksi, tavoitteiden asettamiseksi ja toteutuneen toiminnan arvioimiseksi.

Tuloslaskelman ja taseen tulkinta

Tuloslaskelma kuvaa yrityksen tuloksen muodostumista, toiminnan kannattavuutta. Yrityksen taloudellinen asema – varat ja velat – informoidaan taseessa.

Kassavirtaraportointi ja kassan suunnittelu tavaksi

Kassavirtalaskelmat kuvaavat yritystoiminnan rahavirtoja tuloslaskelmaa ja tasetta paremmin. Suoriteperiaatteen noudattaminen kirjanpidossa aiheuttaa sen, että toiminnan todelliset rahavirrat eivät selviä suoraan tuloslaskelmassa ja taseessa. Kassavirtalaskelma on oiva työväline johdolle suunniteltaessa rahan riittävyyttä lyhyellä ja pitkällä tähtäyksellä.

Toiminnan ennakointi, tulosennusteet, hyödy budjetista ja tulospolun suunnittelusta

Aseta toiminnalle numeeriset tavoitteet, luo sopivat tunnusluvut mittareiksi ja määritä tunnuslukujen tavoitearvot. Seuraa tavoitteiden saavuttamista.

’’Sitä saat, mitä mittaat’’.

Johdon raportointi ja kannattavuuden seuranta – Kysy lisää tai pyydä yhteydenotto, vastaamme ripeästi

Uuden asiakkaan ensimmäisen toimeksiannon vähimmäisveloitus on 1000,00 euroa sisältäen yleiskululisän. 

Kun lähetät lomakkeen, voimme olla sinuun yhteydessä puhelimitse tai sähköpostitse. Yhteystietosi käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti ja tietoturvallisesti, tietosuojaselosteessamme kuvatulla tavalla.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Taloushallinnon asiantuntija Johannes Vuorenpää
Johannes Vuorenpää
johtaja, taloushallinnon palvelut
+358 44 716 9779