Fiscales

 

Valikko

Palvelumme yritykselle

Palvelumme kattaa kaikki yritysverotuksen muotoihin liittyvät kysymykset. Joskus kysymys on yksittäisestä veroasiasta ja toisinaan taas laajemmasta useamman lain yhtäaikaista soveltamista vaativasta tilanteesta tai yritysjärjestelysarjan toteuttamisesta yhtiöoikeudellisine kysymyksineen.

Lue lisää »

Palvelumme yrittäjälle ja omistajalle

Olemme mukana suunnittelemassa yrityksen ja sen omistajien optimaalista verotusta liittyen jokapäiväiseen liiketoimintaan myös liiketoiminnan käännekohdissa – esimerkiksi yritystä myytäessä tai kun yhtiön omistuspohjaa halutaan laajentaa.

Lue lisää »

Palvelumme yksityishenkilölle

Myös yksityishenkilöillä tulee tilanteita, joissa asiantuntijan käyttäminen on tarkoituksenmukaista. Esimerkkinä mainittakoon pääomatulojen ja luovutusvoittojen verotus sekä perintö- ja lahjaverotuksen soveltaminen tai ulkomaiset tulot.

Lue lisää »

Kansainvälinen verotus

Kansanväliset liiketapahtumat ovat arkipäivää jo pienemmissäkin yrityksissä. Rajat ylittäviin tapahtumiin liittyy monitahoisia verotukseen liittyviä kysymyksiä, kuten kiinteän toimipaikan muodostuminen toiseen valtioon. Yksityishenkilöiden osalta esille tulevat mm. kysymykset ulkomaisen tulon ja varallisuuden verottamiseen oikeutetusta valtiosta ja mahdollisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta.

Lue lisää »

Palvelumme yhdistykselle ja säätiölle

Yhdistykset ja säätiöt kohtaavat enenevissä määrien niin arvonlisäverotukseen kuin tuloverotukseenkin liittyviä kysymyksiä. Lisäksi säännösten muuttuessa on tärkeää tarkistaa, miten se vaikuttaa oman yhdistyksen tai säätiön toimintaan.

Lue lisää »

Fiscales tilitoimiston tukena

Fiscalesin kehittämä yhteistyömalli antaa tilitoimistolle mahdollisuuden tarjota omille asiakkailleen entistäkin syvempää erityisosaamista edellyttäviä toimeksiantoja.

Lue lisää »