Muut palvelut

Fiscales tarjoaa liikkeenjohdon neuvontapalveluita, joiden tarkoituksena on auttaa organisaatioiden johtoa monimutkaistenkin kysymysten ratkaisemissa. Toimimme esimerkiksi yrityssaneerauksissa sekä selvittäjän että taloutta osaavan asiantuntijan roolissa.

Liikkeenjohdon neuvontapalvelut

Yritysten tavoitteet ja toimintaympäristöt eroavat valtavasti yrityksen kokoluokasta, toimialasta ja tavoitteista riippuen. Nopeasti muuttuvat olosuhteet ja taloudellisen tilan ymmärtäminen tuovat yrityksen johdolle haasteita aina strategian luomisesta päivittäisen toiminnan toteuttamiseen asti. Monesti yrityksellä itse ei ole voimavaroja käsitellä vallitsevaa tilannetta tai suurta tietomäärää selvittääkseen millaista korjausliikettä tai strategiaa yritys tarvitsee. Johdon huomio saattaa olla, että taloudellinen tilanne on huono, hallinto ei toimi toivotulla tavalla tai yritys polkee paikallaan vuosi toisensa jälkeen. Tällaisessa epätietoisuuden tilassa on vaikea tehdä rationaalisia ja faktoihin perustuvia päätöksiä tarpeellisista korjaavista toimista. Ulkopuoliseen neuvontapalveluun tukeutuminen on hyvä vaihtoehto, kun organisaatio tarvitsee luotettavaa ja asiantuntevaa kumppania päätöksenteossa.

Tavoitteenamme on tukea yrityksen johtoa mm. strategian luomisessa, toiminnan tehostamisessa sekä taloudellisen toimintaympäristön syvällisessä ymmärtämisessä ja raportoinnin digitalisoinnissa. Autamme yritystä luomaan kasvustrategian, ymmärtämään paremmin sisäistä raportointia, hallitsemaan riskejä ja luomaan mahdollisimman toimivan organisaation. Yrityksen koko tai ikä eivät ole määrääviä tekijöitä, sillä yrityksen johto voi tarvita neuvontapalveluita, vaikka yritys olisi toiminut alalla jo vuosikymmeniä. Tarve kehittyä ja parantaa organisaatiota eivät lopu milloinkaan. Fiscales Oy:n laaja osaaminen verotuksen, taloushallinnon ja tilintarkastuksen osalta takaavat sen, että liikkeenjohdon neuvontapalvelumme tarjoavat yrityksen johdolle asiantuntevan ja monipuolisen tuen kaikkiin tilanteisiin.  

Yrityssaneeraus

Yrityssaneeraus on tuomioistuimen hyväksymä toimenpide, jonka tavoitteena on tervehdyttää ylivelkaantuneen tai maksukyvyttömän yrityksen toiminta. Taloudellisissa vaikeuksissa oleva velallinen tekee tuomioistuimelle hakemuksen saneerausmenettelyn aloittamiseksi yksin tai yhdessä vähintään kahden velkojan kanssa. Yrityssaneerauksen tavoitteena on, että yritys voisi yrityssaneerauksen jälkeen jatkaa toimintaansa vähentämällä velkojaan ja parantamalla likviditeettiään saneerausohjelman aikana.

Me toimimme tuomioistuimen määräämänä yrityssaneerauksen selvittäjänä, jonka tehtävänä on laatia sekä saneerausohjelma että selvitys velallisen taloudellisesta asemasta ja seurata ja valvoa velallisen toimintaa saneerausmenettelyn aikana. Selvitämme velallisen varat, velat sekä sitoumukset ja teemme ehdotuksen saneerausohjelmaksi. Huolehdimme tarvittaessa saneerauskohteen liiketoiminnan tilintarkastuksesta.

Teemme myös yrityssaneeraushakemukseen liittyviä tilintarkastajan lausuntoja.

Muut palvelut – Kysy lisää tai pyydä yhteydenotto, vastaamme ripeästi

Uuden asiakkaan ensimmäisen toimeksiannon vähimmäisveloitus on 1000,00 euroa sisältäen yleiskululisän. 

Kun lähetät lomakkeen, voimme olla sinuun yhteydessä puhelimitse tai sähköpostitse. Yhteystietosi käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti ja tietoturvallisesti, tietosuojaselosteessamme kuvatulla tavalla.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.