Ulkomaisen yrityksen edustajana toimiminen

Työntekijöitä Suomeen lähettävän ulkomaisen yrityksen tulee nimetä Suomessa edustaja, joka on lähetetyn työntekijän ja viranomaisten tavoitettavissa koko sen ajan, kun työnantaja lähettää työntekijöitä Suomeen.

Velvoite edustajan asettamiseen koskee tilanteita, joissa ulkomainen työnantaja harjoittaa liiketoimintaa Suomessa omalla henkilökunnallaan, eli sopii omien työntekijöidensä kanssa tilapäisestä työskentelystä Suomessa. Kysymys voi olla myös työntekijöiden vuokraamisesta suomalaiselle työnantajalle tai ulkomaisen yrityksen sisäisestä siirrosta. Sisäisestä siirrosta on kysymys, kun työntekijä tulee ulkomailta työskentelemään Suomeen saman konsernin Suomessa sijaitsevaan toimipaikkaan.

Lisäedellytyksenä edustajan asettamista koskevaan velvollisuuteen edellä mainituissa tilanteissa on, että työn tekeminen Suomessa kestää yli kymmenen päivää. Jos yrityksellä on Suomessa useampia lähettämisjaksoja, huomioidaan aikaa laskettaessa neljä lähetysjakson päättymistä edeltävää kuukautta.

Edustajan kanssa tehtävässä sopimuksessa voidaan sopia, että edustaja huolehtii muista ulkomaisen työnantajan velvoitteista Suomessa. Ulkomaisen työnantajan on esimerkiksi useimmissa tapauksissa tehtävä työsuojelulle ennakkoilmoitus työntekijöiden lähettämisestä Suomeen sekä säilytettävä tiettyjä työskentelyä koskevia dokumentteja työskentelyn ajan ja myös tietyn ajan työskentelyn päätyttyä. Ulkomainen yritys ja edustaja voivat siten halutessaan sopia, että edustaja huolehtii muun muassa näiden velvoitteiden täyttymisestä.

Fiscales Oy toimii ulkomaisten työnantajien edustajana Suomessa.

Ulkomaisen yrityksen edustajana toimiminen – Kysy lisää tai pyydä yhteydenotto, vastaamme ripeästi

Uuden asiakkaan ensimmäisen toimeksiannon vähimmäisveloitus on 1000,00 euroa sisältäen yleiskululisän. 

Kun lähetät lomakkeen, voimme olla sinuun yhteydessä puhelimitse tai sähköpostitse. Yhteystietosi käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti ja tietoturvallisesti, tietosuojaselosteessamme kuvatulla tavalla.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Fiscalesin tax manager Niina Tuovinen
Niina Tuovinen
tax manager
+358 44 712 9358