VEROVELVOLLISILLA ON OIKEUS VASTUSTAA VEROTUSTIETOJENSA LUOVUTTAMISTA TIEDOTUSVÄLINEILLE MASSANA TAPAHTUVAN SÄHKÖISEN TIETOJENLUOVUTUKSEN YHTEYDESSÄ 

 

Tuloverotuksen tiedot vuodelta 2019 julkistetaan 4.11.2020. Verohallinto luovuttaa julkisia tietoja tiedotusvälineille massaluovutuksena sähköisessä muodossa. Tässä massaluovutuksessa ovat tuloverotiedot vain niistä henkilöistä, joiden verotettavat ansio- ja pääomatulot ovat vähintään 100 000 euroa.

Verovelvollinen voi vastustaa Verohallintoa luovuttamasta tietojaan tiedotusvälineille tämän massaluovutuksen yhteydessä. Vastustamista tulee hakea Verohallinnolta kirjallisesti tai OmaVeron kautta. Hakemuksen hyväksymisen edellytyksenä on henkilökohtainen erityinen syy. Tällainen voi liittyä terveyteen, omaan tai läheisen turvallisuuteen tai omassa ammatissa tai työtehtävässä toimimiseen. Verohallinto arvioi hakemuksen hyväksymisen perusteet tapauskohtaisesti.

Tietojen luovuttamisen vastustamisen tarpeellisuutta arvioitaessa kannattaa huomioida, että myönteinen päätös koskee vain tiedotusvälineille tapahtuvaa tietojen massaluovutusta. Verohallinto luovuttaa myös myönteisen vastustamispäätöksen saaneen henkilön julkisia tietoja tavanomaiseen tapaan niitä Verohallinnolta erikseen pyydettäessä. Vastustamisen merkitys voi siten jäädä kovin vähäiseksi, jos on odotettavissa, että tiedotusvälineet pyytävät vastustamista hakeneen ja myönteisen päätöksen saaneen henkilön julkiset tiedot Verohallinnosta erikseen. Vastustamista koskevan hakemuksen tarkoituksenmukaisuus kannattaa siten arvioida huolellisesti.

Tietojen luovutuksen vastustamista vuoden 2019 tulotietojen osalta tulee hakea viimeistään 1.10.2020. Hakemus tulee tehdä jokaiselta verovuodelta erikseen, eli edellisenä vuonna mahdollisesti saatu päätös ei ole enää voimassa.

Asiantuntijamme auttavat mielellään tähän asiaan liittyvissä kysymyksissä ja tarvittaessa vastustamishakemusten laatimisessa.

Fiscalesin veroasiantuntija Niina Tuovinen
Niina Tuovinen
Puh. +358 44 712 9358