Hallitus on huhtikuussa kehysriihessä sopinut yleisen arvonlisäverokannan korotuksesta nykyisestä 24 %:sta 25,5 %:iin siten, että muutos tulisi voimaan 1.9.2024. Uutta arvonlisäverokantaa tullaan sellaisiin tavaroihin ja palveluihin, joiden verokanta on nyt 24 %

Tämän lisäksi jo vuoden 2023 hallitusneuvotteluiden yhteydessä ja hallitusohjelmassa on sovittu, että alennettuja verokantoja tullaan pääosin korottomaan. Tämänhetkisen tiedon mukaan pääosa nykyisistä 10 %:n verokannan alaisista hyödykkeistä tullaan siirtämään 14 %:n verokannan alaisiksi. Alennettujen verokantojen muutokset valmistellaan kuitenkin erillisenä hankkeena ja ne eivät ole myöskään tulossa voimaan 1.9.2024 vaan tämänhetkisen tiedon mukaan 1.1.2025

Vaikka verokannan muutos on sinänsä lähtökohtaisesti tekninen muutos, verovelvollisten tulee pyrkiä varmistumaan siitä, että uuden verokannan alaisia transaktioita pystytään hallinnoimaan ja käsittelemään oikein kaikissa omissa järjestelmissä. Muutos on huomioitava sekä myyntien että ostojen käsittelyn osalta. 

Teknisten muutosten ja valmistautumisen lisäksi on kuitenkin huomioitava myös mahdolliset vaikutukset erityisesti hinnoitteluun sekä mahdollisiin sopimuksiin. Erityisesti kuluttajakaupassa sekä muille ei-verovelvollisille suuntautuvien myyntien osalta mahdolliset verokannan korotuksen vaikutukset on arvioitava hinnoittelun osalta. Hintojen päivityksistä koituviin töihin on myös hyvä varata aikaa, sillä päivitys voi monesti vaatia merkittävänkin määrän manuaalista työtä.

Verokannan muutoksella ei verovelvollisten yritysten välisessä kaupassa pääsääntöisesti ole olennaista merkitystä tai vaikutusta hinnoitteluun, kun ostaja harjoittaa vähennys- tai palautuskelpoista toimintaa eivätkä kyseessä olevat tavarat tai palvelut, joita koskee erityinen vähennysoikeuden rajoitus. Yritysten välisessä kaupassa ei myöskään ole välttämättä tarvetta muuttaa tai päivittää sopimuksia tai hinnastoa, jos niissä on esimerkiksi sovittu, että hintaan lisätään ”kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero”.

Suosittelemme asiakkaitamme olemaan yhteydessä omaan kirjanpitäjäänsä, jonka kanssa voidaan varmistaa, että verokannan muutos menee mahdollisimman sujuvasti, vaikka aikataulu onkin tiukka. Kirjanpitäjän kanssa voidaan varmistaa, että muutoksen vaatimukset käydään läpi juuri oman yrityksen sekä toimialan vaatimusten ja teknisten järjestelmien osalta, oli kyseessä sitten kuluttaja- tai yritysten välinen kauppa. Tarvittaessa Fiscalesilta löytyy myös ALV-asiantuntijoiden erityistä osaamista mahdollisten hankalampien tapausten selvittämiseen. 

Kiinnostuitko - ota yhteyttä

Taloushallinnon asiantuntija Johannes Vuorenpää
Johannes Vuorenpää
Puh. +358 44 716 9779