Yrityksen liiketoiminnan laajentuessa kotimaan ulkopuolelle on huomioitava myös siitä aiheutuvat verovaikutukset. Verokysymyksillä on yleensä merkitystä sekä tilanteessa, jossa toimintaa fyysisesti harjoitetaan ulkomailla esimerkiksi oman toisessa maassa sijaitsevan henkilökunnan toimesta, että tilanteessa, jossa käydään rajat ylittävää kauppaa kotimaasta käsin.

Avustamme suomalaisia yrityksiä niiden laajentaessa toimintaansa ulkomaille. Tyypillisiä kysymyksiä ovat esimerkiksi toiminnan strukturointi, sen arviointi, syntyykö yhtiölle kohdemaahan verotuksellinen kiinteä toimipaikka, komennuksiin liittyvät henkilöverokysymykset, lähdeverokysymykset sekä kansainvälisen kaupan arvonlisäverokysymykset. Tarvittaessa hyödynnämme yhteistyökumppaneitamme kohdemaissa. Paikalliset kumppanimme tuntevat oman maansa lainsäädännön.

Avustamme yhtä lailla ulkomaisia yrityksiä niiden harjoittaessa liiketoimintaa Suomessa. Vastaavalla tavalla kuin suomalaisten yhtiöiden harjoittaessa toimintaa ulkomailla, ulkomaisen yhtiön tullessa Suomeen esiin nousevat kysymykset toiminnan strukturoinnista, mahdollisesta kiinteästä toimipaikasta Suomessa, henkilökunnan verotuksesta Suomessa, lähdeverotuksesta sekä arvonlisäverotuksesta rajat ylittävässä kaupassa.

Yritysten lisäksi neuvomme yksityishenkilöitä esimerkiksi tilanteissa, joissa henkilö muuttaa Suomesta ulkomaille tai ulkomailta Suomeen. Avustamme asiakkaitamme niin ikään arvioitaessa ulkomailta saadun tulon verotusta Suomessa tai tilanteessa, jossa ulkomailla asuva henkilö saa tuloa Suomesta.

Kokeneet asiantuntijamme ovat käytettävissäsi kaikissa sellaisissa verotukseen liittyvissä tilanteissa, joissa on kansainvälinen ulottuvuus.