Avustamme yrityksiä maksuvaikeuksiin liittyvissä tilanteissa

Koronavirusepidemian aiheuttamat maksukyvyttömyystilanteet ja tarve neuvotella uudelleen rahoitus vaativat osaamista vakuusjärjestelyistä, yrityssaneerauksista ja konkursseista. Avustamme oikeudellisissa prosesseissa, takaisinsaantiasioissa, saatavien perinnässä ja ulosottomenettelyissä, yrityssaneerauksiin ja konkursseihin liittyvissä hakemuksissa ja menettelyissä, arvonmäärityksissä, KHT-tilintarkastajalausunnoissa, erityistarkastuksissa sekä kassavirtalaskelmien laatimisessa.

Meidän kauttamme saat myös työoikeuden ym. oikeudenalojen neuvontaa yhteistyökumppanimme Fondian yritysjuristeilta.

Fiscalesin veroasiantuntija Karri Nieminen
Karri Nieminen
Puh. +358 20 7205 478