Brexitin siirtymäkausi päättyy 1.1.2021 jolloin Britannia eroaa lopullisesti EU:sta. Se ei jää myöskään Euroopan talousalueen (ETA) jäsenmaaksi. Siirtymäkauden päättyminen tuo muutoksia muun muassa elinkeinoverolain (EVL) yritysjärjestelysäännösten soveltamiseen, palveluiden myynnin arvonlisäverotukseen sekä arvonlisäveron palautusten hakemiseen Britanniasta ja Pohjois-Irlannista.

Jatkossa esimerkiksi EVL:n yritysjärjestelydirektiiviin perustuvia säännöksiä ei lähtökohtaisesti sovelleta järjestelyihin, joissa on osapuolina yhtiöitä, joiden kotipaikka on Britanniassa. Kyseisiä säännöksiä sovelletaan tietyin edellytyksin järjestelyihin, joissa jonkin osapuolen kotipaikka on muussa EU- tai ETA-maassa kuin Suomessa, joten Britannia ei enää täytä tätä edellytystä.

Palveluiden myynnin osalta EU-maasta Britanniaan suuntautuvan myynnin katsotaan tapahtuneen siirtymäajan päättymisen jälkeen niin sanottuun kolmanteen maahan. Mikäli palvelun katsotaan myydyn Britanniassa, tulee verovelvollisen selvittää verovelvollisuutensa sisältö Britanniasta paikallisten lakien mukaan.

Veroasiantuntija Jere Hjelt
Jere Hjelt
Puh. +358 20 7205 498