Hallituksen budjettineuvottelut eli niin kutsuttu budjettiriihi vuoden 2022 valtionbudjetista on määrä käydä 7.–8. syyskuuta 2021. Esimakua tulevista neuvotteluista ja niiden aikana päätettävistä tulevan vuoden veroratkaisuista saatiin totuttuun tapaan, kun valtionvarainministeriö julkaisi talousarvioesityksensä vuodelle 2022. Olemme koonneet tähän blogiin esityksen sisältämiä verolinjauksia, joihin kannattaa kiinnittää huomiota budjettiriihen edetessä.

Vuoden 2022 talousarvioesityksen veroratkaisut kohdistuvat painotetusti kotitalouksien ja kulutustottumusten verotukseen liittyviin kokonaisuuksiin.

125 euroa suuremmalla investoinnilla voi saada vuonna 2022 vähennettyä verotustaan 1.250 euroa enemmän verrattuna vuoden 2021 tilanteeseen”

Pääomatulo- ja ansiotuloverotus

Pääomatulojen verotukseen ei talousarvioesityksessä ehdoteta muutoksia.

Ansiotuloverotus säilyy lähes entisellään, joskin verotukseen tehdään indeksitarkistus kaikilla tulotasoilla yleisen hinta- tai ansiotulotason nousua vastaavasti.

Hallitusohjelman mukaisesti veropohjan tiivistämistä jatketaan odotetusti asuntolainan korkovähennysoikeuden supistamisen kautta. Vähennysoikeus supistuu viisi prosenttiyksikköä nykyisestä 10 prosentista viiteen prosenttiin. Vuonna 2023 asuntolainan korkojen vähennysoikeus poistuu kokonaan.

Kotitalouksien osalta talousarvioesitys sisältää merkittävän korotuksen kotitalousvähennykseen. Esityksen mukaan kotitalousvähennykseen on tarkoitus toteuttaa kaksivuotinen kokeilu. Vähennykseen oikeuttavasta työstä yritykselle maksetun korvauksen vähennysosuus korotetaan 60 prosenttiin nykyisestä 40 prosentista (työntekijöille maksettujen palkkojen osalta korotus on 15 prosentista 25 prosenttiin). Lisäksi vähennyksen enimmäismäärä nostetaan nykyisestä 2.250 eurosta 3.500 euroon.

Esimerkiksi verovuonna 2021 täyden 2.250 euron kotitalousvähennyksen saaminen, 100 euron omavastuu huomioiden, edellyttää vähennyskelpoisten palveluiden ostamista 5.875 eurolla. Vuonna 2022 täyden vähennyksen saaminen edellyttää vähennyskelpoisten palveluiden ostamista 6.000 eurolla. Näin ollen 125 euroa suuremmalla investoinnilla voi saada vuonna 2022 vähennettyä verotustaan 1.250 euroa enemmän verrattuna vuoden 2021 tilanteeseen.

Kotitalousvähennystä korotetaan vastaavasti öljylämmityksestä luopumisen osalta lämmitystapamuutosten tukemiseksi. Muutos on määräaikainen ja se on voimassa vuosina 2022–2027.

Liikenteen muokkaamista kestävää kehitystä suosivaksi edistetään edelleen. Esityksen mukaan vähäpäästöisten työsuhdeautojen verotusarvoa alennetaan 85 eurolla kuukaudessa vuosien 2022–2025 aikana.

Yhteistöverotus

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen julkisten infrastruktuurihankkeiden korkovähennysrajoituksen poistamisesta. Muutoin talousarvioesitys ei sisällä merkillepantavia yhteisöjen verotukseen liittyviä muutosesityksiä.

Arvonlisäverotus

Talousarvioesitys vuodelle 2022 ei sisällä arvonlisäverotukseen liittyviä uudistuksia.

”Turpeen verotukea kasvatetaan laajentamalla turpeen verottoman käytön raja kaikille laitoksille”

Valmiste- ja muut verot

Tupakkatuotteiden verotuksen korottaminen jatkuu hallitusohjelman mukaisesti. Verrattuna vuoden 2021 talousarvioesitykseen, tupakkatuotteista saatava vuoden 2022 arvioitu verokertymä kasvaa noin 70 miljoonalla eurolla. Vastaavasti alkoholin verokertymän arvioidaan kasvavan 165 miljoonalla ja virvoitusjuomien osalta 31 miljoonalla eurolla vuonna 2022.

Energiaverotuksen osalta hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi koskien turpeen, lämpöpumppujen ja konesalien, kierrätysteollisuuden ja kaasun verotusta.

Parafiinisen dieselin verotuen asteittaista poistamista ja energiaintensiivisten yritysten veronpalautuksen asteittaista poistamista jatketaan.

Turpeen verotukea kasvatetaan laajentamalla turpeen verottoman käytön raja kaikille laitoksille ja korottamalla se 10.000 megawattituntiin nykyisestä 5.000 megawattitunnista hallituksen kevään puoliväliriihessä tekemän päätöksen mukaisesti. Valtioneuvoston mukaan korotuksen on määrä olla voimassa vuosien 2022–2026 ajan ja nykyiseen 5.000 megawattitunnin rajaan palattaisiin vuodesta 2030 lähtien.  Lisäksi kaukolämpöverkkoon lämpöä tuottavat lämpöpumput ja konesalit sekä kierrätysteollisuus siirretään alempaan sähköveroluokkaan II.

Kokonaisuutena arvioiden talousarvioesitys ei sisällä suuria yllätyksiä. Seuraamme mielenkiinnolla budjettiriihen etenemistä ja etenkin tulevan vuoden kotitalousvähennysoikeuden lopullista muotoa.

Veroasiantuntija Jere Hjelt
Jere Hjelt
Puh. +358 41 730 1896