Budjettiriihen veroratkaisut

Hallitus on sopinut vuoden 2018 budjettiesityksestä 31.8.2017. Kehysriihessä päätetyn mukaisesti ensi vuoden talousarvioesityksen painopisteitä ovat työllisyys, välittäminen, osaaminen ja turvallisuus. Budjettiesitys annetaan eduskunnalle valtioneuvoston yleisistunnossa tiistaina 19. syyskuuta, jolloin se tulee julkiseksi.

Työn verotus

Hallitus päätti budjettiriihessä 270 miljoonan euron ansiotuloveron kevennyksistä kaikille tuloluokille. Tällä päätöksellä hallitus katsoo täyttäneensä kilpailukykysopimukseen liittyvät veronkevennykset hallituskaudella. Solidaarisuusvero säilyy nykyisellään. Ansiotuloveroperusteisiin tehdään kuluttajahintaindeksin mukainen indeksitarkistus. Lisäksi yleisradioveron rakennetta muutetaan siten, että kaikkein pienituloisimmat vapautuvat verosta.
Alkoholin, energian ja tupakan verotus:
Työn verotuksen keventämisen rahoittamiseksi hallitus päätti korottaa alkoholiveroa 100 miljoonalla eurolla sekä lämmitys-, työkone- ja voimalaitospolttoaineiden energiaveroja nettomääräisesti 45 miljoonalla eurolla. Hallitusohjelman mukaisesti myös tupakkaveron korotuksia jatketaan vuosina 2018 - 2019, vuonna 2018 68 miljoonalla eurolla.

Verotuksen pitkän aikavälin suunnittelu

Vuoden 2019 veropäätökset hallitus tekee tarkasteltuaan yleistä taloudellista kehitystä ja julkisen talouden kokonaistilannetta. Veroratkaisut tulevat noudattamaan hallitusohjelman tavoitteita. Hallitus käynnistää verotuksen pitkän aikavälin suunnitelman valmistelun. Valmistelussa etsitään ratkaisuja muun muassa digitalisaation, robotisaation, jakamistalouden, alustatalouden ja kansainvälisen verokilpailun aiheuttamiin haasteisiin toimivalle verojärjestelmälle.

Budjettiesityksen vaikutus

Veronmaksajien keskusliiton tekemien laskelmien mukaan budjettiriihen verolinjaukset merkitsevät palkkaverotuksen pysymistä suunnilleen ennallaan vuonna 2018. Keskituloisen 3 312 euroa kuussa ansaitsevan veroprosentti nousee 0,1 prosenttiyksikköä 30,4 prosentista 30,5 prosenttiin. Keskituloisen nettopalkan ostovoima pysyy käytännössä ennallaan. Veronmaksajain Keskusliiton arvioissa on budjettiriihen veroratkaisujen ja odotettujen sosiaalivakuutusmaksujen muutosten lisäksi huomioitu arvioidun ansio- ja hintakehityksen vaikutukset veroihin ja ostovoimaan. Laskelmassa ansiotason oletetaan nousevan keskimäärin 1,5 prosenttia ja hintatason 1,3 prosenttia vuonna 2018.

Veronmaksajien keskusliiton tekemien laskelmien mukaan lämmitys-, työkone- ja voimalaitospolttoaineiden energiaverojen kiristys merkitsee, että öljylämmitteisen omakotitalon lämmittäminen on ensi vuonna 3,50 euroa kalliimpaa kuukaudessa kuin tänä vuonna. Kaukolämmitteisen omakotitalon lämmittäminen maksaa kuukaudessa yhden euron nykyistä enemmän.

Seuraamme muutosten etenemistä verkkosivuillamme.

 

Lähteet: 
Valtioneuvoston tiedote: Työllisyyden, välittämisen, osaamisen ja turvallisuuden budjetti
Veronmaksajien keskusliiton tiedote: Palkkaverotusta uhanneiden kiristysten purkaminen myönteistä 
Veronmaksajien keskusliiton tiedote: Budjettiriihi: Alkoholi ja lämmitys kallistuvat 2018

Fiscalesin veroasiantuntija Karri Nieminen
Karri Nieminen
Puh. +358 20 7205 478