Eläketulojen verotuksesta ulkomailla

Tuloverolain mukaan Suomesta pysyvästi pois muuttava Suomen kansalainen säilyy yleisesti verovelvollisena Suomeen pääsääntöisesti muuttovuoden ja kolmen sitä seuraavan vuoden ajan. Ulkomailla asuva Suomen kansalainen on siis pääsäännön mukaan velvollinen maksamaan veroa maailmanlaajuisista tuloistaan Suomeen vielä jonkin aikaa Suomesta pois muutettuaan.

Suomen ja uuden asuinvaltion välillä voi kuitenkin olla verosopimus, joka rajoittaa Suomen verotusoikeutta jo heti Suomesta pois muuttamisen jälkeen. Esimerkiksi Suomen ja Portugalin välisen verosopimuksen mukaan Suomi ei saa verottaa Portugalissa asuvan henkilön yksityisen sektorin eläkettä ja kansaneläkettä, vaikka henkilö saisikin niitä Suomesta. Valtion ja kunnan työeläkkeet sen sijaan verotetaan Suomessa ulkomaille muutosta huolimatta.

Julkisuudessa on viime aikoina käyty runsaasti keskustelua juuri Portugalin eläkeverotuksesta. Portugalin verolainsäädännön mukaan Portugalissa asuvan henkilön ulkomailla ansaittua eläkettä ei tiettyjen edellytysten täyttyessä veroteta lainkaan Portugalissa. Eläkkeen verovapaus edellyttää, että eläkeläinen muuttaa Portugaliin, hakeutuu siellä verovelvolliseksi ja hakee siellä erityistä verostatusta. Lisäedellytyksenä on, ettei verostatusta hakeva henkilö ole muuttoa edeltäneiden viiden vuoden aikana asunut Portugalissa.

Verostatus myönnetään 10 vuodeksi, jolloin eläkeläinen voi saada yksityissektorin eläkkeensä 10 vuoden ajan verotta. Vaikka eläke onkin Portugalissa säädetty verovapaaksi tietyksi määräajaksi, Portugalilla voi silti verosopimukseen perustuen olla oikeus verottaa sinne muuttavan henkilön muita tuloja. Verotusoikeus näihin tuloihin voi myös säilyä Suomella (mm. osingot).

Kannattaa huomata myös, että vaikka Portugali ei verottaisi eläkettä, eläkeläinen saattaa silti joutua maksamaan Suomeen vakuutetun sairaanhoitomaksua muuttovuoden ja kolmen seuraavan vuoden ajan. Maksua ei tarvitse suorittaa Suomeen, jos eläkeläinen saa Kelalta todistuksen siitä, että hän ei enää kuulu Suomen sosiaaliturvan piiriin. Lisäksi maksun suorittamisvelvollisuus riippuu siitä, onko Suomi EU:n sosiaaliturva-asetuksen mukaan velvollinen korvaamaan eläkeläisen sairaanhoitokuluja uudelle asuinvaltiolle.

Julkisuudessa virinneen keskustelun seurauksena valtiovarainministeri Antti Rinne on ilmoittanut, että Suomi on aloittanut neuvottelut Portugalin kanssa vuonna 1970 tehdyn verosopimuksen uudistamiseksi siten, että Suomi saisi verotusoikeuden myös yksityissektorin eläkkeisiin.

Fiscalesin veroasiantuntija Karri Nieminen
Karri Nieminen
Puh. +358 20 7205 478