Ennakkoveron alentaminen

Yritys voi hakea ennakkoveroon muutosta OmaVerossa, jos yrityksen tulos näyttää muodostuvan arvoitua pienemmäksi. Ennakkoveron määrä perustuu arvioon yrityksen verotettavasta tuloksesta. Jos tulot tai kulut eivät vastaa arviota, ennakkoveroa kannattaa muuttaa. Myös ennakkoveron eräkuukausiin voi hakea muutosta.

Ennakkoveroja voidaan poikkeuksellisesti alentaa asiakkaiden ilmoituksen mukaan ilman välitilinpäätöksiä tai muita kirjallisia selvityksiä.

Lähde: Veronmaksajain Keskusliitto ry

Fiscalesin veroasiantuntija Erja Valtare
Erja Valtare
Puh. +358 500 789 220