Lisäennakko on ennakko, jolla voi täydentää ennakonpidätystä tai ennakkoveroa verovuoden päättymisen jälkeen. Lisäennakko on korvannut ennakon täydennysmaksun. Lisäennakkoa voi tarvittaessa hakea useaan kertaan verotuksen päättymiseen asti.

Lisäennakkoa voi maksaa esimerkiksi palkkojen, luovutusvoittojen, vuokratulojen tai yritystoiminnan tulojen perusteella. Lisäennakolle ei välttämättä tarvitse ilmoittaa perustetta. Ilmoitus lisäennakon määrästä riittää.

Vuonna 2019 huojennettu viivästyskorko on 2,0 %. Henkilöasiakkailla koron laskeminen alkaa verovuoden 2018 jäännösverojen osalta helmikuun 2019 alusta. Koron laskeminen päättyy jäännösveron eräpäivään tai maksetun lisäennakon eräpäivään. Osakeyhtiö voi maksaa lisäennakkoa ilman huojennettua viivästyskorkoa kuukauden ajan verovuoden päättymisestä.

Lisäennakkoa pitää hakea, ennen kuin sen voi maksaa. Lisäennakkoa haetaan OmaVerossa. Henkilöasiakkaat, liikkeen- tai ammatinharjoittajat, maa- tai metsätalouden harjoittajat ja yhtymän osakkaat voivat käyttää myös paperilomaketta 5010 (kohta 17).

OmaVerossa hakija saa valita lisäennakon eräpäivän. Se voi olla kuluva päivä tai enintään kolmen viikon päässä oleva päivä. Eräpäivän pitää kuitenkin aina olla pankkipäivä. Verohallinto tekee lisäennakosta päätöksen, jossa on tiedot maksamista varten.

Lisäennakko on aina maksettava yhdessä erässä. Jos lisäennakon maksaa vain osittain, maksamatta jätetylle osalle kertyy viivästyskorkoa (7% vuonna 2019).

Lähde: TaxFax nro 3 | 11.1.2019

Fiscalesin veroasiantuntija Nico Fontanili
Nico Fontanili
Puh. +358 20 7205 474