Osakesäästötilin taustalla halu edistää säästämistä

Osakesäästötilin käyttäminen tulee mahdolliseksi vuoden 2020 alusta alkaen. Osakesäästötilin myötä sijoittajilla on mahdollisuus siirtää osinkojen ja luovutusvoittojen verotus myöhempään ajankohtaan – samaan tapaan kuin tällä hetkellä tapahtuu sijoitusrahastojen ja kapitalisaatiosopimusten kohdalla. Tällöin sijoittaja maksaa veroa sijoitusten tuotosta vasta siinä vaiheessa, kun hän nostaa varoja osakesäästötililtä.

Ehdotuksen taustalla on halu edistää piensijoittajien säästämistä ja sijoittamista. Osakesäästötili myös madaltaa kynnystä sijoituskohteiden vaihtamiseen, sillä vaihtaminen ei aiheuta luovutusvoittoveroseuraamuksia. Samalla osakesäästötilillä halutaan edistää pääomien tarjoamista yrityksille.

Sijoituskohteena pörssiosakkeet enintään 50.000 eurolla

Osakesäästötilille siirrettyä rahaa voi sijoittaa pörssiosakkeisiin tai esimerkiksi First North -kauppapaikan osakkeisiin. Sijoituksia voi tehdä vain osakkeisiin, eikä siis esimerkiksi rahastoihin. Osakeomistukset ovat sijoittajan omissa nimissä.

Osakesäästötilin ylärajaksi on määrätty 50.000 euroa ja henkilöllä voi olla vain yksi tili. Ylärajalla tarkoitetaan osakesäästötilille sijoitettavaa summaa ja siten sijoitusten arvo voi nousta yli 50.000 euron. Tilille on mahdollista siirtää vain rahaa. Sinne ei siis voi siirtää esimerkiksi jo omistuksessa olevia osakkeita.

Osakesäästötiliin liittyy mahdollisuus vaihtaa osakesäästötilin palveluntarjoajaa suhteellisen helposti ja ilman, että se aiheuttaa veroseuraamuksia.

Osakesäästötilin verotus tapahtuu nostettaessa tililtä varoja

Osakesäästötilille maksettavia osinkoja tai siellä olevien osakkeiden myynnin luovutusvoittoa ei veroteta osingonjako- tai myyntihetkellä. Sen sijaan verotus tapahtuu siinä vaiheessa, kun tililtä nostetaan varoja. Tuolloin osakesäästötilistä kertynyt tuotto eli käyvän arvon ja hankintamenon erotus on verotettavaa pääomatuloa. Sijoittaja ei voi hyödyntää hankintameno-olettamaa. Tässä on huomattava, että pörssiyhtiön maksamat osingot ovat suoraan omistettuna 15 prosentin osalta verottomia, mutta osakesäästötilin tuotto on noston yhteydessä kokonaisuudessaan veronalaista pääomatuloa. Osakesäästötilin edullisuus korostuukin pitkäaikaisten sijoitusten kohdalla, kun verotus lykkääntyy ja osingot ja luovutusvoitot voidaan sijoittaa uudelleen verovapaasti.

Mikäli tililtä nostetaan vain osa varoista, verotettavaa pääomatuloa on se osuus, joka vastaa tuoton osuutta tilillä olevien varojen käyvästä arvosta. Esimerkiksi jos tilille on siirretty 1.000 euroa ja sijoitusten arvo on noussut 1.500 euroon (eli 50 %), nostettaessa puolet eli 750 euroa tilin varoista, pääomatulona verotetaan puolet tuotosta eli 250 euroa.

Jos osakesäästötilille tehtyjen rahasuoritusten määrä silloin, kun tili lopetetaan, on suurempi kuin tilin varojen käypä arvo, muodostuu osakesäästötilistä tappiota. Verovelvollinen voi vähentää osakesäästötilin tappion veronalaisista pääomatuloistaan vasta siinä vuonna, kun tili lopetetaan. Siltä osin kun tappiota ei voida vähentää tilin lopettamisen verovuonna, otetaan se huomioon vahvistettaessa verovelvollisen pääomatulolajin tappiota ja vähennetään seuraavan 10 vuoden aikana syntyvästä pääomatulosta.

Muutoksia myös mm. kapitalisaatiosopimusten verotukseen

Osakesäästötilistä säätämisen yhteydessä on muutettu myös säästöhenkivakuutusten ja kapitalisaatiosopimusten verotusta. Aiemmin näistä oli mahdollisuus tehdä nostoja siten, että veronalainen nettotuoton osuus katsottiin nostetuksi viimeiseksi. Nyt siis näidenkin kohdalla tuottoa verotetaan jokaisen noston kohdalla. Verotus toimitetaan samalla periaatteella myös vapaaehtoisten määräaikaisten eläkevakuutusten osalta.

Arviomme muutoksista

Lähtökohtaisesti osakesäästötili on kannattava sijoitusvaihtoehto pitkäaikaisten osakesijoitusten kohdalla. Sen avulla osakesijoituksista saatujen osinkojen uudelleensijoittaminen ja osakeomistusten vaihtaminen on mahdollista ilman veroseuraamuksia.

Osakesäästötilin haittapuolena on se, että pörssiyhtiöiden maksamat osingot eivät ole enää 15 prosentin osalta verovapaita ja se, että hankintameno-olettaman käyttäminen ei ole mahdollista. Lisäksi osakesäästötilin hyödyntäminen on mahdollista vain rajoitettuun rahamäärään saakka ja myös sijoituskohteet on rajattu pörssiosakkeisiin. Palveluntarjoajien välisen kilpailun määrä määrittänee sen, minkä suuruisia kaupankäyntikuluja tai kuukausiveloituksia osakesäästötilistä aiheutuu.

Kaiken kaikkiaan osakesäästötiliä on pidettävä odotettuna ja toimivana sijoitusmuotona muiden sijoitusmuotojen rinnalla.

Fiscalesin veroasiantuntija Niina Tuovinen
Niina Tuovinen
Puh. +358 20 7205 473