Palkka- ja työkorvaus verotuksessa

Tuore korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu tukee toimeksiantajan ja -saajan oikeutta valita, toimiiko työn suorittava henkilö yrittäjänä vai työsuhteessa.

Verohallinto on toisinaan pyrkinyt sivuuttamaan etenkin ns. yhdenmiehenyhtiön verotuksessa ja käsittelemään yhtiön laskutusta sen omistajan palkkatulona. Tällöin verohallinto on katsonut, että yhtiön ja sen asiakkaan välinen toimeksiantosuhde ei olisi aito, vaan työn suorittava henkilö olisi tosiasiassa työsuhteessa toimeksiantajaan. Riski tällaisesta tulkinnasta on ollut olemassa esim. tilanteessa, jossa pienyhtiöllä on vain yksi toimeksiantaja.

Verohallinto on antanut uuden ohjeen, jossa käsitellään palkan ja työkorvauksen välistä rajanvetoa. Ohjeella ei ole tarkoitus kiristää nykyistä verotuskäytäntöä vaan päinvastoin mahdollistaa, että yksittäisistä toimeksiannoista maksettavia suorituksia voidaan ohjetta sovellettaessa yhä useammin pitää työkorvauksina.
Nykyään yhä useammin aikaisemmin yleisesti palkkatyönä tehtyä työtä saatetaan ja voidaan tehdä yrittäjänä. Ohjeella ei ole tarkoitus kiristää nykyistä verotuskäytäntöä vaan päinvastoin mahdollistaa, että yksittäisistä toimeksiannoista maksettavia suorituksia voidaan ohjetta sovellettaessa yhä useammin pitää verotuksessa työkorvauksina.

Työn teettäjä ja työn tekijä voivat solmia työtä koskevan työsopimuksen tai toimeksiantosopimuksen. Ohjeessa käsitellyt näitä sopimustyyppejä koskevat tunnusmerkit on syytä ottaa jo sopimusta laadittaessa huomioon ja näin varmistaa, että sopimuksen tyyppi, sisältö ja tosiasiallinen toiminta vastaavat osapuolten tarkoitusta. Uusimman oikeuskäytännön mukaan mahdollisissa ristiriitatilanteissa ratkaistaan aina sopimustyyppien tunnusmerkkien perusteella tehtävällä kokonaisarviolla, onko suoritus palkkaa vai työkorvausta. Verotuksessa ratkaisua ei siten tehdä pelkästään työsuhteen yksittäisten tunnusmerkkien perusteella.

Yrittäjien omalla toiminnalla on entistä enemmän merkitystä

Yleensä kyse on toimeksiantosuhteesta, kun työn tekee yritys tai yrittäjä, joka on hoitanut kuntoon yritystoiminnan aloittamiseen ja yrittäjänä toimimiseen liittyvät velvoitteet. Siten esimerkiksi entiset tai eläkkeelle jääneet työntekijät voivat aikaisempaa helpommin tehdä työtä toimeksiantosuhteessa entiselle työnantajayritykselleen, jos toimeksiantosuhteen tunnusmerkit täyttyvät. Samoin erillisiä töitä koskevat työ- ja toimeksiantosuhteet samaan maksajaan ovat entistä selvemmin mahdollisia.

(Verohallinto, 4.4.2016)

Fiscalesin veroasiantuntija Nico Fontanili
Nico Fontanili
Puh. +358 20 7205 474