Oletko tehnyt perintösuunnittelua ja ajatellut perinnön määräytyvän Suomen lakien mukaan? Näin ei välttämättä ole kansainvälisissä tilanteissa nyt eikä varsinkaan EU:n uuden perintöjä koskevan asetuksen tullessa voimaan vuonna 2015. Uudella EU:n perintöjä koskevalla asetuksella pyritään yhdenmukaistamaan jäsenmaiden erilaisia lainvalintoja koskevia sääntöjä. Joissakin jäsenmaissa lainvalinta määräytyy asuinvaltion perusteella ja toisissa maissa kansalaisuuden perusteella.

Ensisijaisesti asetuksella määrätään, minkä maan perintölakia kyseiseen tapaukseen sovelletaan. Asetuksen mukaan toisessa EU-maassa asuvan suomalaisen jäämistö jaetaan asuinmaan perintölain mukaan. Testamentilla voidaan kuitenkin määrätä, että perimykseen sovelletaan oman kansalaisuusvaltion lakia. Asetuksesta ei yksiselitteisesti selviä, miten asuinmaan määritellään. Näin ollen epäselvien tilanteiden osalta testamenttimääräys siitä, minkä valtion lakia sovelletaan, on suositeltavaa.

Ennen kuin pystyy päättämään kansalaisuusvaltion ja asuinvaltion välillä, tulee olla selvillä kummankin maan perintöä koskevasta lainsäädännöstä. Esimerkiksi yllätyksenä voi tulla, että joissakin maissa vainajan vanhemmat ovat perimisjärjestyksessä ennen leskeä. Lisäksi joissakin maissa perittävän velat siirtyvät perillisille, ellei perillinen määräajassa luovu perinnöstä. Myös se osa perinnöstä, josta testamentilla pystyy päättämään saattaa vaihdella eri valtioissa.

Lainvalinnan lisäksi uudessa asetuksessa säädetään eurooppalaisesta perintötodistuksesta, jolla perillinen voi todistaa oikeuden perintöön viranomaisten ja pankkien kanssa asioidessaan.

Toivottavasti uusi asetus selkeyttää ja yksinkertaistaa perintöasioita, sillä nykyinen eri valtioiden perimistä koskevien lakien soveltaminen yksittäiseen perintöön saattaa olla hankalaa. Lopuksi todettakoon, että uudella EU-asetuksella ei säännellä perintöön liittyvää verotusta, vaan se säilyy kansainvälisissä perinnöissä yhä monimutkaisena ja hankalana, jolloin on syytä olla yhteydessä asiantuntijaan.

Fiscalesin veroasiantuntija Nico Fontanili
Nico Fontanili
Puh. +358 20 7205 474