Polkupyöräetu luontoisetuna

Työnantajalta saatu luontoisetu on veronalaista ansiotuloa ja arvioidaan käypään arvoon, ja Verohallinto antaa vuosittain määräyksen luontoisetujen käypien arvojen laskentaperusteista. Osana hallituksen kestävää kehitystä tukevia työsuhde-etulinjauksia vuoden 2021 alusta lukien työnantajan työntekijälleen antama polkupyöräetu on nyt verovapaata tuloa 1 200 euroon asti. Lainvalmistelun lausuntokierroksella saadun palautteen perusteella verovapauden vuotuista rajaa nostettiin vielä suunnitellusta 750 eurosta, minkä tarkoituksena on mahdollistaa myös sähköpyörien tarjoaminen verovapaana etuna.

Verohallinnon vuodelle 2021 antaman luontoisetupäätöksen mukaan verovelvollisen saama etu katsotaan polkupyöräeduksi, jos palkansaajalla on käytettävissä yksityisajoihinsa työnantajan omistama, leasingsopimuksella hankkima tai muulla tavalla järjestämä polkupyörä. Hankinnasta vastaa siis työnantaja.

Polkupyöräetuun luetaan myös pyörään kiinteästi kuuluvat varusteet kuten valot, lukitus ja nastarenkaat. Myös työsuhdepyörän yhteydessä annettava kypärä luetaan polkupyöräetuun. Tällaiset varusteiden arvo lisätään polkupyöräedun arvoa laskettaessa hankintahintaan. Muista varusteista, kuten pyörän matkamittarista, muodostuu erillinen etu, joka arvostetaan käypään arvoon.

Polkupyöräedun arvo ja laskenta

Polkupyöräedun arvo määräytyy käyvän arvon mukaisesti. Jos työnantaja omistaa polkupyörän, tämä arvo muodostuu pyörän arvonlisäverollisen hankintahinnan, pääoman koron ja huolto-, korjaus- ja muiden käyttökustannusten (esim. vakuutukset ja säilytyskustannukset) euromäärästä. Tämä raha-arvo jaetaan 12:lla, jolloin saadaan edun kuukausittainen arvo. Hankintahinnan osa (siis mukaan lukien polkupyörän kiinteät varusteet) saadaan luontoisetupäätöksen mukaan siten, että hankintahinta jaetaan viidellä käyttövuodella. Käyttökustannuksiin kuuluvien huolto- ja korjauskustannusten arvo on 20 euroa kuukaudessa tai tätä alemmat todelliset kustannukset.

Leasingsopimuksella hankitun polkupyöräedun arvo on leasingmaksu vähennettynä leasingyhtiölle maksetut toimisto- ja käsittelykulut.

Työntekijällä voi olla oikeus lunastaa polkupyörä

Jos työsuhdepyörä on hankittu leasingsopimuksella, voi työntekijällä olla oikeus lunastaa polkupyörä leasingkauden päätyttyä. Tästä ei muodostu työntekijälle veronalaista etua. Työnantajan omistukseenkin hankitun polkupyörän lunastaminen on mahdollista. Tässä tilanteessa työntekijälle ei muodostu veronalaista etua, jos hän lunastaa pyörän sen käypään arvoon.

Jos työnantaja sen sijaan antaa polkupyörän työntekijän omistukseen, kyse ei ole polkupyöräedusta vaan palkaksi katsottavasta veronalaisesta edusta, jonka arvo on polkupyörän käypä arvo luovutushetkellä.

Polkupyöräedun soveltuminen sähköpyöriin

Polkupyöräetu koskee myös ajoneuvolain tarkoittamaa polkupyörään rinnastettavaa sähköavusteista polkupyörää. Tällainen on polkupyörä, joka on varustettu enintään 250 watin tehoisella sähkömoottorilla, joka toimii vain poljettaessa ja kytkeytyy toiminnasta viimeistään nopeuden saavuttaessa 25 kilometriä tunnissa.

Vaikutus työsuhdematkalippuetuun

Jos polkupyöräedun rinnalla annetaan joukkoliikenteen henkilökohtainen matkalippu asunnon ja työpaikan välistä matkaa varten, on polkupyöräedun ja joukkoliikenteen matkalipun verovapaa enimmäismäärä yhteensä 3 400 euroa.

Fiscalesin veroasiantuntija Jukka-Pekka Sirviö
Jukka-Pekka Sirviö
Puh. +358 20 7205 479