PRH tiedottaa yhtiöoikeudellisista asioista Korona-tilanteessa

Fiscalesin asiantuntijat ovat apunasi tarpeen mukaan. Ota yhteyttä [email protected].

Yritysten ja asunto-osakeyhtiöiden yhtiökokoukset

Kannustamme yrityksiä ja asunto-osakeyhtiöitä selvittämään valtuuttamisen, etäosallistumisen ja kokouksen siirtämisen mahdollisuuksia.

Osakeyhtiössä, osuuskunnassa ja asunto-osakeyhtiössä valtuutuksen käyttö kokousedustuksessa on aina sallittua. Hallituksella on suoraan lain nojalla oikeus järjestää etäosallistuminen, jos yhtiöjärjestyksessä tai säännöissä ei ole rajoituksia. Osakeyhtiön etäosallistumisesta on säädetty osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:ssä.

Osakeyhtiöissä, osuuskunnissa ja asunto-osakeyhtiöissä käytännössä yleensä hallituksen täytyy arvioida, voiko kokouksen siirtäminen aiheuttaa merkittävää vahinkoa. Lisäksi hallituksen täytyy selvittää, voiko kokouksen järjestää etäosallistumisen ja muiden järjestelyjen avulla ilman kohtuuttomia kustannuksia.

Isännöintiliitto ja Kiinteistöliitto suosittelevat, että koronaepidemian aikana asunto-osakeyhtiöt hyödyntävät yhtiökokouksissa etäyhteyksiä. 

Listayhtiöiden neuvottelukunta suosittelee, että pörssiyhtiöt käyttävät etäosallistumista ja muita keinoja, jotta yhtiökokoukset voidaan järjestää turvallisesti.

Katso myös oikeusministeriön sivu kokoontumisista koronatilanteessa. 

Yhdistysten sääntömääräiset kokoukset

Yhdistyslain perusteella valtuuttamiseen ja etäosallistumisen järjestämiseen vaaditaan yleensä sääntömääräys. Yhdistyslaissa etäosallistumisesta on säädetty muun muassa 17 §:ssä.

Lisätietoa etäosallistumisesta saat yhdistysoppaista, joissa on tietoa myös muista yhdistyksen sisäiseen toimintaan liittyvistä kysymyksistä.

PRH ei voi ottaa kantaa yhdistysten sääntömääräisten kokousten järjestämiseen, mutta nykyisessä poikkeustilanteessa on ensisijaisesti noudatettava Suomen hallituksen, valmiuslain ja terveysviranomaisten määräyksiä.

Katso myös oikeusministeriön sivu kokoontumisista koronatilanteessa.

Kokousten ja päätösten pätevyys

Kokouksessa tehtyjen päätösten pätevyyteen voi vaikuttaa se, miten etäosallistumista varten käyttöön otetut yhteydet ja muut tekniset ratkaisut käytännössä toimivat.

Yhdistys-, asunto-osakeyhtiö-, osakeyhtiö- ja osuuskuntalakien nojalla tuomioistuin on pitänyt päätöstä pätemättömänä yleensä silloin, kun kanne on nostettu päätöksen sisältöön vaikuttavan muotovirheen perusteella.

Pätevyyden ennakoimisessa hyväksi havaittu keino on, että selvitetään etukäteen enemmistöön riittävä kannatus kokouksessa käsiteltäville päätösehdotuksille. Yleensä tarvittavaa enemmistöä voi arvioida aiempien kokousten osallistumisaktiivisuuden perusteella.

Osakeyhtiön lopettaminen

Yritystoiminnan lopettamista suunnittelevien on hyvä huomioida, että osakeyhtiötä ei voi lopettaa vapaamuotoisesti, vaan se on monivaiheinen menettely.

Osakeyhtiön voi purkaa selvitys- tai konkurssimenettelyllä tai sulautumisen tai jakautumisen kautta.

Lähde: Patentti- ja rekisterihallitus

Fiscalesin veroasiantuntija Erja Valtare
Erja Valtare
Puh. +358 500 789 220