Sosiaalisesta mediasta saadut tulot, arkikielessä ”sometulot”, tulee ilmoitta veroilmoituksella kuten kaikki muutkin tulot. Kirjoitimme tähän liittyen alkuvuodesta sometulojen verotusta yleisesti koskevan blogin ”Sosiaalisen median toiminnasta saatujen tulojen verotus – Luonnollinen henkilö, toiminimiyrittäjä ja osakeyhtiö”. Verohallinto ilmoitti huhtikuussa 2023 valvovansa vuonna 2023 eri sosiaalisen median alustoilta saatuja tuloja erityisen tarkasti, ja Verohallinto kertoo saavansa entistä laajemmin tietoja eri somealustojen kautta saaduista tuloista. Näin ollen erilaisten vaikuttajien, tubettajien, striimaajien ja muiden sisällöntuottajien on hyvä muistaa, että niin rahana saadut sometulot kuin myös alennukset ja ilmaiseksi saadut tuotteet tai palvelut ovat verotuksessa ilmoitettavia tuloja, ja ilmoittamisen laiminlyönnistä voi seurata merkittäviäkin veroseuraamuksia.

Sometulojen määritelmä

Kuten keväällä julkaistussa blogissamme kerrottiin, tarkoitetaan sosiaalisesta mediasta saaduilla tuloilla kaikkia korvauksia, jotka somevaikuttaja tai sisällöntuottaja saa korvauksena sosiaalisen median alustoilla tuottamastaan sisällöstä. Rahana saatujen tulojen lisäksi vaikuttajien, tubettajien, striimaajien ja muiden sisällöntuottajien on hyvä muistaa, että sosiaalisen median tuloja voivat olla myös erilaiset tuotelahjat, alennukset ja ilmaiset palvelut. Veroa pitää yleensä maksaa myös tuotteista, jotka saat pyytämättä tai joita et ole lainkaan esitellyt somekanavillasi.

Poikkeus veronalaisuudesta ovat tavanomaiset mainoslahjat, jotka saadaan ilman sopimusta kaupallisesta yhteistyöstä, eli lahja ei velvoita saajaansa mihinkään. Tavanomaisena mainoslahjana pidetään sellaista tuotelahjaa, jonka arvonlisäverollinen hinta on enintään 50 euroa. 

Suosittelemme lukemaan keväällä julkaisemamme blogin sometulojen verotuksesta, mikäli kaipaat lisätietoja sometulojen määritelmään tai veronalaisuuteen liittyen.

Miten Verohallinto voi puuttua ilmoittamattomiin sometuloihin ja mitä laiminlyönnistä voi seurata?

Verohallinto saa vuosi vuodelta enemmän tietoja eri somealustojen ja rahanvälityspalveluiden kautta siirtyneistä tulovirroista ja tulojen saajista. Verohallinto pystyy vertaamaan näitä tietoja verovelvollisten (niin yksityishenkilöiden kuin osakeyhtiöiden) verotuksessa ilmoittamiin tuloihin. Mikäli Verohallinto toteaa, että saatuja sometuloja on jäänyt ilmoittamatta, lähestyy se verovelvollista joko selvityspyynnöllä lisätietojen saamiseksi tai kuulemiskirjeellä poiketakseen annetusta veroilmoituksesta.

Mikäli tuloja on jäänyt ilmoittamatta, ja Verohallinto ilmoittaa lisäävänsä verovelvollisen tuloihin ilmoittamatta jääneet tulot, määrätään laiminlyönnistä verovelvolliselle myös veronkorotus. Ilmoittamattomien tulojen osalta veronkorotus on yleisimmin 2 % ilmoittamattomien tulojen yhteismäärästä. Veronkorotus voi kuitenkin olla jopa 10 %:a, mikäli kyseessä on esimerkiksi toistuva laiminlyönti, ja veronkorotuksen määrään vaikuttavatkin muun muassa:

  • veroilmoituksen virheiden tai puutteiden suuruus, eli lisätyn tulon euromäärä;
  • laiminlyönnin toistuvuus.

Mikäli ilmoitat puuttuvat tulot oma-aloitteisesti ennen verotuksesi päättymistä, mutta veroilmoituksen antamisen määräpäivän jälkeen, määrätään sinulle veronkorotuksen sijaan 50 euron myöhästymismaksu. Jos Verohallinto on kuitenkin jo lähettänyt sinulle kirjeen koskien ilmoittamattomia tuloja, ei kyseessä enää ole oma-aloitteinen täydennys, ja siten myöhästymismaksun sijaan veronkorotusta koskevia säännöksiä sovelletaan.

Ilmoittamattomat tulot voivat tulla myös ilmi verotarkastuksessa. Myöskään verotuksen päättyminen ei tarkoita, että ilmoittamattomiin tuloihin ei enää voitaisi puuttua. Kaikki verotuksessa olevat virheet voidaan lähtökohtaisesti korjata viranomaisaloitteisesti yleisessä kolmen vuoden määräajassa, joka lasketaan verovuotta seuraavan kalenterivuoden alusta. Tämä tarkoittaa, että Verohallinto voi lisätä vuonna 2022 saamasi sometulot verotettaviin tuloihisi aina 31.12.2025 asti, mikäli se havaitsee tapahtuneen laiminlyönnin.

Mikäli kysymyksessä olisi vuosia jatkunut puute ilmoittamisessa tai kysymyksessä on muutoin merkittävät tulot, voi asia ikävimmillään siirtyä veronkorotuksen määräämisen sijasta jopa rikosoikeudelliseen arviointiin.

Mikäli saat tuloja sometoiminnasta, etkä ole täysin varma, ovatko sometulosi tulleet ilmoitettua verotuksessa oikein, on suositeltavaa kääntyä veroasiantuntijan puoleen. Erityisesti merkittävän suuruisiin sometuloihin, kansainvälisiin tilanteisiin sekä rahanarvoisten korvausten ja etujen verotukseen saattaa liittyä haasteita, joiden setviminen yhdessä asiantuntijan kanssa on usein järkevää ja tuo myös mielenrauhaa.  Mikäli sometulojen ilmoittaminen on jäänyt viime vuosina väliin, on nyt hyvä aika korjata puutteet, sillä ilmoittamatta jääneistä sometuloista voi seurata merkittäviä veroseuraamuksia ja veronkorotuksia Verohallinnon kiinnittäessä niihin entistä enemmän huomiota.

Mikäli saat sosiaalisen median tuloja merkittäviä määriä tai kyseessä on pääasiallinen tulonhankkimiskeinosi, on myös kannattavaa tutkia vaihtoehtoja yritysmuodon valinnan osalta toiminnan verotehokkuuden parantamiseksi.

Ilmoittaudu myös webinaariimme Alustatalouden tulojen verotuksesta 19.10.2023 Klo 9-10!

 

Kiinnostuitko - ota yhteyttä

Katariina Kari
Katariina Kari
Puh. +358 44 493 6467